Úmrtí partnera

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost až do smrti... Manželství není věčné, je to skutečnost spojená s tímto světem a pobyt v něm jednou skončí – jen málo manželství končí současnou smrtí obou partnerů.
Doporučujeme knížky pro ovdovělé

Doporučujeme knížky pro ovdovělé

"Zase to může být pěkné, ale jinak." Ten kdo truchlí pro milovanou osobu něčemu takovému těžko věří. Člověk někdy musí urazit dlouhou a bolestnou cestu, než dokáže dát prostor legitimnímu zármutku a začne hledat cestu zpátky k životu.
více

Štítek: smrt   Sekce: Úmrtí partnera   (24.10.2018)

Láska a úcta až do konce

Láska a úcta až do konce

Manželské páry, které si navzájem slíbily věrnost v dobrém i zlém až do smrti, potkávají také pracovníci služeb Domácí péče. Jejich příběhy najdeme mezi mnoha dalšími, které zachytila ředitelka Charity-Chodov Eva Černá v milé knížce Sestřičky na cestách.
více

Štítky: láska v manželství, stárnutí, úcta, věrnost   Sekce: Láska, Povzbuzení, Úcta, Úmrtí partnera, Věrnost   (4.8.2016)

Smrt partnera

Smrt partnera

Kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš spolu rozmlouvají o manželské problematice na základě starých a dobře známých příběhů. Cílem bylo překlenout rozdílnost kultury a postavit biblické postavy do dnešního světa. Poslední sedmé manželství se na závěr dotýká smrti, vdovství a problematiky, jak se vyrovnat se ztrátou životního partnera. Prorok Ezechiel se musel vypořádat nejen s úmrtím manželky, ale po ovdovění i se smyslem vlastního prorockého poslání a života.
více

Štítky: bible, Ezechiel, samota, smrt, zátěžové situace   Sekce: Manželství a Bible, Úmrtí partnera   (5.9.2007)