Tvořivost je potřeba vychovávat

29.8.2022

Tvořivost je potřeba vychovávat Dnešní děti, stejně za časů Dona Boska, ohrožují: nuda, strnulá nečinnost, odevzdaná lhostejnost, bezzásadová přizpůsobivost. Vnitřní prázdnota je často vyplňována iluzorními a nebezpečnými zážitky. Známý vychovatel a zastánce preventivního systému výchovy bojoval proti zahálce. Jeho školy a oratoře musely být „arzenálem“ nabídek a příležitostí k činnosti. Každé dítě má možnost stát se vysoce kreativním člověkem, pokud je mu dána příležitost tuto schopnost procvičovat a rozvíjet.

Dnešní doba také potřebuje lidi tvořivé. Většinu rutinní práce a činností, u kterých není nutnépotřeba přemýšlet, postupně přebírají počítače. Tvořivé myšlení je stále víc oceňováno. K tvořivosti je ale potřeba vychovávat. Každé dítě má možnost stát se vysoce kreativním člověkem, pokud je mu dána příležitost tuto schopnost procvičovat a rozvíjet.

Zde je několik jednoduchých návodů:

Snažte se každý den o to, abyste mohli být několik minut s dětmi a naslouchat jim. Umožněte jim, aby se otevřely a sdělily vám, co mají na srdci. Potřebují se vám svěřovat se svými zájmy, pocity, obavami, úzkostmi a radostmi. Tvořivé děti bez výjimky milují knihy. Kontakt s nimi jim pomáhá brzy rozvíjet tvořivost. Když jsou malé, rády se s rodiči dívají na obrázky a hovoří o tom, co vidí. Když jsou větší, potřebují si s rodiči vyměňovat názory. Ti jim musí vysvětlovat svá hlediska a ptát se na jejich názory.

Pěstujte jejich zvídavost a dejte jim nástroje, aby se mohly vyjádřit. Umožněte dětem, aby měly prostor jen pro sebe, kde mohou tvořit, číst, uspořádávat sbírky, přemýšlet. Povzbuzujte zvídavé děti, nedávejte příliš povrchní odpovědi na jejich neustálé otázky a snažte se nezlobit pro jejich neúnavnou touhu něco objevovat. Zásobujte je dostatečným materiálem pro tvořivé vyjadřování. Nejedná se o drahé hračky, ale o rozličné jednoduché věci – kusy papíru a fixy, kousky dřeva nebo plastové láhve. Čas od času vypněte televizor, nebo počítač, vezměte děti za ruku a zkuste spolu objevovat svět. Dítě, které se celý den dívá na televizi, si brzy začne myslet, že ho televize chrání před nudou. Ve skutečnosti je právě ona její příčinou.

Posilujte pocit sebejistoty svých dětí tím, že je necháte mluvit do rozhodování a plánů dospělých. Je důležité dětem dát najevo, že jsou důležité a že nejsou osobami, které je třeba řídit, živit a starat se o ně, ale že jsou jedinečnými lidskými bytostmi. Čím více se budou cítit vnitřně sjednocené a jedinečné, tím pravděpodobněji pak tuto jedinečnost, v niž důvěřují, budou využívat při řešení úkolů ve svém životě. Povzbuzujte je, aby se nebály vstupovat do nových situací, aby chodily do zájmových kroužků. Když s dětmi mluvíte, nesnižujte úroveň řeči, vyvarujte se infantilních výrazů a nejednejte s nimi jako s hloupými jen proto, že jsou ještě malé.

Rozvíjejte jejich vnímavost. Vnímavost je důležitou součástí tvořivosti. Poslouchejte spolu hudbu, společně se nadchněte barvami a obrazy a obdivujte je. Mluvte o kráse a velikosti, o dobrotě, spravedlnosti, utopii a silných myšlenkách.

Povzbuzujte děti k tomu, aby nebyly bezzásadově přizpůsobivé. V dnešní době se vyvíjí velmi silný tlak na to, aby člověk dělal to, co dělají všichni. Vynasnažte se přemoci pokušení srovnávat a vyzývejte děti, aby ovládaly motivy svého chování a přemýšlely, co se hodí a co ne.

Zdůrazňujte věc, která byla vykonána, a nikoli vnější uznání. Nadměrná soutěživost a důraz na výsledek mnohé děti vedou k tomu, aby se naučily pouze porážet možné konkurenty nebo dobývat úspěch jakýmkoli způsobem. Učte je hodnotě hledání vlastní velikosti, místo aby zápasily o ceny a tituly.

Pomáhejte jim, aby byly k sobě pravdivé. Dítě, které podvádí samo sebe, lže druhým a vytváří si umělou osobnost, bude později jednat nepoctivě a vymýšlet strategii, jak hodnověrnost svých lží dokázat. Tvořivost vyžaduje svobodné a jasné prameny.

Odložme na chvíli seznam „věcí, které je třeba udělat“, budeme pak moci strávit trochu volného času se svými dětmi.

Bruno Ferrero: Šťastní rodiče, Portál.

Autor: Ferrero, Bruno  |  Štítky: čas, děti, hodnoty, rodina, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články