Tu čepici si nevezmu

21.1.2021

Tu čepici si nevezmu Kdo by neznal klasický konflikt zimního období: Vezmi si čepici, venku je zima! – Ani mě nenapadne! Tu čepici si nevezmu, vypadám v ní jako ... S bojem o čepici máme mnozí zkušenosti ze svého vlastního dětství. Dnes jsme v pozici rodičů a je na nás, zda budeme opakovat zažitý rituál, a nebo se zamyslíme nad tím, co je na pozadí naší komunikace.

Co se za slovy skrývá

Susan Adamsová, autorka Testů rodinné soudržnosti, v poslední kapitole píše: „V naší rodině teď častěji mluvíme o vzájemné komunikaci, o tom, co vyslovuji, co mám na mysli a co ten druhý slyší. Například když říkám své dceři, aby si nezapomněla vzít bundu, až půjde ven, myslím tím: ,Mám tě ráda a chci, abys byla vždycky v pořádku a v teple, a potřebuji se ujistit, že tomu tak skutečně je.´ Moje dcera ale slyší: ,Drahoušku, asi ti nedošlo, že venku mrzne.´“ Když objevíme, že je to vlastně náš strach a péče, která někdy přerůstá v boj o moc, cesta k porozumění bude otevřená. Nezapomeňme v kolotoči všedních dnů, že nemáme monopol na pravdu a nenechme se svést k tomu, být přehnaně kritičtí a malicherní. Patříme do jedné rodiny, ale přesto mezi námi nemusí být tak těsné vztahy, aby nám zaručovaly, že spolu budeme ve všem vycházet. Možná by jen stačilo vzájemně se respektovat. Čím víc budeme respektovat svoje děti, tím víc si nás budou vážit. Nesmíme ztratit z mysli, jak cenný poklad ve svých blízkých máme.

Susan Adamsová vypráví, že k šestnáctinám dostala od svého táty tucet růží a dopis, ve kterém jí napsal co na ní obdivuje a jak je na ni hrdý. Je jí smutno z toho, že ona mu napsat nestačila: „Měla jsem mu říct, že mám ráda jeho humor a velkorysost, že mi připadalo moc milé, jak si zpíval v autě a jak si někdy dělal legraci, když jsme byli v restauraci. Měla jsem mu aspoň naznačit, jak ho obdivuji za to, že dokáže denně vstávat o půl šesté a pracovat až do osmi nebo devíti hodin večer. A jak jsem hrdá, že se k němu všichni ve městě chovají s úctou a mají ho rádi.“ Tátův dopis pro ni znamenal a stále znamená moc. To díky němu se snažila dávat své dceři najevo, že ji má ráda a váží si jí.

Možná vám test soudržnosti pomůže ocenit jedinečnost vašeho partnera nebo dítěte. Jedinečnost nemusí být zdrojem konfliktů, ale vzájemné úcty, ocenění a lásky. Těžko můžeme otevřeně přijímat celý svět, když nedokážeme vytvořit harmonii ve svém vlastním domově.

Chci ti říct...

1. Z tvých vlastností si nejvíc vážím ...

2. Myslím, že nejlepším způsobem, jak ti mohu dát najevo, že si tě vážím je:

 • a) naslouchat ti bez přerušování
 • b) neodsuzovat tvá rozhodnutí a tvé názory
 • c) snažit se pochopit tvé důvody, pokud máme na něco rozdílný názor
 • d) respektovat tvé soukromí, když chceš být sám/sama
 • e) podporovat tě v tom, pro co se rozhodneš
 •  f) vše, co bylo uvedeno

3. Pro mě je nejpřesvědčivějším důkazem toho, že si mě vážíš, když ...

4. Když procházíme něčím obtížným, vím, že se na tebe mohu spolehnout díky tvé ...

5. Pokud si uvědomíme, čím bychom se jeden druhého mohli dotknout, dokážeme se více respektovat. Já osobně vím, že jsem citlivý/á na:

 • a) svůj vzhled
 • b) peníze
 • c) pořádek
 • d) své vzdělání
 • e) svou minulost
 • f) něco jiného:

6. Vím, že býváš citlivý/a na:

 • a) svůj vzhled
 • b) peníze
 • c) pořádek
 • d) své vzdělání)
 • e) svou minulost
 • f) něco jiného:

7. Jednou z dobrých vlastností, které po tobě mohou zdědit děti, bude ...

8. Udělal/a jsi pro mě mnoho věcí, za které jsem byl/a rád/a, a přitom jsem je přijal/a jako samozřejmost. Chci, abys věděl/a, že jsem ti moc vděčný/vděčná, když jsi: a)   b)   c)

9. To, že tě mám rád/a, se ti snažím dát najevo tím, že ...

10. Jiný způsob, jak mi můžeš dát najevo, že ti na mně záleží, je: a)   b)   c)

11. Myslím, že si můžeme lépe porozumět, pokud si uvědomíme, jaké okamžiky byly v životě toho druhého důležité? Ano/ne

12. Nejšťastněji jsem se cítil/a, když ...

13. Nejtěžší období mého života bylo, když ...

a dokázal/a jsem je překonat hlavně díky ...

14. Mé/á nejkrásnější prázdniny/dovolená byly/a: ...

15. Mám strach z toho, že

16. Vůbec nejlépe mi s tebou bylo:

17. Když si uvědomím, že mě máš rád/a, mám pocit, že

Podle Susan Adamsové: Testy rodinné soudržnosti připravila

Autor: Adamsová, Susan  |  Štítky: komunikace, povzbuzení, rituály, rodiče, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články