Manažerem kroužků

15.9.2022

Manažerem kroužků Na začátku školního roku se často stáváme svědky rozhovoru maminek, které si sdělují kolik a jaké kroužky jejich dítko má. Některé maminky stíhají s jedním dítětem i tři kroužky za odpoledne! Přiznám se, že na mě podobné rozhovory působily trochu depresivně. Až mě přivedly k zamyšlení nad tím, co děti potřebují.

Škola je pro děti jejich pracovištěm, hlavním předmětem zájmu, ale není jediným. Dítě se toho musí naučit mnohem víc. Proto na začátku školního roku čeká většinou maminky kromě nákupu školních pomůcek také náročný úkol manažerek mimoškolních činností dětí. Kroužky by měly v první řadě poskytnout dětem možnost něco si vyzkoušet, být v něčem dobré. Zvlášť pro děti, kterým to ve škole tolik nejde, je to důležité. Každé dítě má jiné schopnosti a jeho nadání je třeba rozvíjet. Děti potřebují zaměstnat, aby nezahálely, nenudily se a „neškodily“.

Hudba a hudební nástroje

Děti rády hrají na nějaký nástroj, ale musí cvičit ¼ až ½ hodiny denně, což je potřebná doba k tomu, aby nástroj zvládly. Děti se při tom učí mnohému, nejen kráse tónů. Nejlépe je podnítit hudební schopnosti dítěte v mateřské škole pomocí rytmiky a zpěvu. Pokud dítě samo nemá do hry nejmenší chuť, nezmohou nic ani tresty a hrozby. Tento zájem vyžaduje velkou spolupráci od rodičů, pomoc při cvičení. Pro rodiče, kteří sami v této oblasti nevynikají, je tato cesta obtížná.

Cizí jazyky

Znalost cizích jazyků je v dnešní době nutností, proto rodiče vyhledávají pro své děti už od předškolního věku kroužek nejčastěji angličtiny. Dr. Matějček k tomu uvádí: „ Zkušenost říká, že námaha, čas a peníze, které jsou věnovány učení jazyků v předškolním věku, nedávají takové výsledky, jak by se snad dalo čekat. Dítě to bere jako „hru na cizí řeč“. Jeho paměť je málo vytrvalá. Začít s prvním jazykem po osmém roce úplně stačí. Děti jsou dostatečně zralé, jejich mechanická paměť se rozvíjí. Jazykové nadání, píle, motivace i případné učební metody se projeví až na střední škole.“ Je to jistě téma k diskusi, ale moje zkušenost s dětmi je podobná.

Sport

Děti, které stále sedí v lavicích a něco se učí, potřebují sport jako mimoškolní zájmovou činnost. Možná větší význam, než jednostranné zaměření na konkrétní sport a v něm úsilí o co nejlepší výkon, má např. Sokol. Zde se děti rozvíjejí všestranně, každý podle svých možností, bez dalšího tlaku, kterého mají ze školy dost a dost.

Výtvarné činnosti

Dětský organismus si nejlépe odpočine od jednoho zatížení, když přijme jiné, radostné, zajímavé, „odpočinkové“. Ve výtvarných kroužcích přichází na řadu nejen „práce“ hlavy, ale i rukou. Je pravdou, že kreslení, keramika nebo drhání, přitahuje víc děvčata. Kroužků, které by uspokojily potřebu chlapců „něco kutit“, je méně.

Příroda

Nepřeberným zdrojem podnětů je příroda. Zájem dětí o rostliny, kameny, brouky, ryby, o cizí kraje je dobré podchytit. Kroužky mladých ochránců přírody, mladých rybářů, sběratelů pomáhají vychovávat odborníky v různých přírodovědeckých oborech.

Počítače

Mnohé děti pochopí práci s počítači až překvapivě rychle. V dnešní době se bez moderních technologií neobejdeme. Nejrůznější počítačové hry nejsou k zavržení, pokud u nich děti netráví všechen svůj čas.

Vztahy

Poznat dobře druhé děti a mít dobrý základ pro porozumění druhým lidem je v době dospělosti tím nejdůležitějším úkolem našich dětí. V dnešní škole chybí dětem mužské vzory. Je proto dobré myslet na to, aby měly dost mužských vzorů jinde. Dříve klasickým vzorem takové instituce býval Sokol. Děvčata ve školním věku cvičily ženy a chlapce cvičili muži. Mužsko-ženská diferenciace u chlapců a dívek, kterou umožňuje Sokol nebo také Skaut, je pro život možná důležitější, než to, co si tyto organizace kladou za cíl. Já sama považuji dobrý skautský oddíl za kroužek nad kroužky. Děti se v něm naučily nejen spoustu dovedností, vařit, postarat se o sebe, pomáhat si, získaly vzory ve svých vedoucích a také partu dobrých přátel, a tak jsme se nemuseli bát pouštět je pomalu do světa. 

Také výuka náboženství je výjimečným "kroužkem", ve kterém se pěstují vztahy k sobě, k druhým i k Bohu. Podobně jako skaut je zdarma, a proto někdy nemá u rodičů takovou váhu, ale dětem přináší mimo jiné společenství a další podněty k hledání smyslu života. 

Hra

Přáním každého rodiče je, aby se jeho děti rozvíjely dobře. Při plánování mimoškolního rozvrhu našich dětí bychom neměli zapomenout na to, že potřebují také volnou hru. Jen při ní mohou uplatnit tvůrčí jednání a myšlení i osobní představy. Mysleme na to a nechme jim alespoň jedno „volné odpoledne“ v týdnu. V početnějších rodinách je výběr vhodných zájmových kroužků pro jednotlivé děti a časový harmonogram pro děti, ale i pro maminku, která je doprovází, tvrdým oříškem. Možná vás zamyšlení nad skutečnými potřebami dětí ochrání před pokušením: „Čím víc, tím líp.“

Štítky: děti, výchova, vztahy  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články