Jak na rodičovské požehnání před svatbou

12.8.2021

Jak na rodičovské požehnání před svatbou V internetových diskusích můžeme číst: "Chystáme svatbu a při tom narážíme na tradice, které už nám nedávají smysl, např. kde se sejít před obřadem, zda chtít rodičovské požehnání před svatbou a jak to udělat, když jedni rodiče by si to hodně přáli a pro druhé je to jen starobylý zvyk, který se do dnešní doby moc nehodí." Otázky mají jak děti, tak rodiče, kteří by dětem rádi požehnali.

K čemu je rodičovské požehnání

Tento předsvatební zvyk má hluboké kořeny. Původně se jednalo o tzv. odprášení v domě nevěsty. Podle smyslu starého textu šlo vlastně o odprošování, protože nevěsta i ženich postupně říkali: „Maminko a tatínku, děkuji vám za vychování a prosím vás o odpuštění a požehnání“. V další části rodinného obřadu ženich rodičům děkoval: „Maminko a tatínku, děkuji Vám za dceru. Nás oba stejně rádi mějte a mně, prosím, jako syna vemte, a požehnání mně dejte.“ A pak následovalo požehnání ženichovi. Podobně děkovala a prosila i nevěsta, a také dostala požehnání. Je možné, že někde se požehnání v této podobě stále udržuje i s postavou kmotra, který celý obřad vede. Pokud jsou s tím všichni srozuměni a starobylá forma jim nezakrývá hluboký obsah, určitě je to v pořádku.

Dárkový koš plný lásky

Bylo by ale škoda kvůli formě, která nám už moc neříká, vzdát se vzácného okamžiku, kdy se rodiče loučí se svými dětmi a před závažným krokem jim přejí dobro. Žehnat se totiž latinsky řekne bene dicere.

Obsahem požehnání obecně je duchovní síla, kterou člověk může získat od jiného člověka jako dárkový koš plný všeho dobrého, plný Lásky. Požehnání bývá spojené s křížkem na čelo, který pro křesťany je i beze slov hlubokým symbolem. Vždy, když se křižují, žehnají svoje myšlení, slova i vůli. A tímto znamením mohou žehnat i jiné. Moc a síla požehnání od rodičů spočívá v tom, že zprostředkují dětem požehnání od Boha. Proto v katolických rodinách rodiče žehnají svým dětem denně už před narozením, na dobrou noc i před nejrůznějšími důležitými kroky v životě. Vstup do manželství a vznik nové rodiny k nim nesporně patří.

Kdy a jak by se mělo požehnání odehrát

Pro vzácný okamžik je potřeba najít takovou formu, aby bylo všem dobře. A tak se rodičovské požehnání může stát tématem pěkného rozhovoru s obojími rodiči. Mohou při tom zavzpomínat, jak prožívali svoji svatbu a předsvatební přípravy. Mohlo by to napomoci k vzájemnému sblížení a k pochopení různých představ. Definitivní rozhodnutí by však mělo patřit mladému páru.

Pokud jde o prostor, obvykle se tato intimní chvilka odehrává v úzkém kruhu jen rodiče a děti v domě či bytě nevěsty těsně před odchodem či odjezdem na svatební obřad. Mnozí mají ale jiné podmínky, a tak je možné sejít se společně v předvečer svatby anebo i dřív a třeba i s každým rodičovským párem zvlášť. Možná by se našel prostor i někde na faře před obřadem. Odvážnější mohou využít i chvilku před vstupem do kostela. Pokud se vám nepodaří najít čas a prostor, můžete dětem svoje požehnání napsat a požehnat jim na dálku. Je to něco jiného, než blahopřání ke svatbě. 

Jaká slova zvolit

Vhodná slova požehnání najdeme v Bibli  v 6. kapitole knihy Numeri:

„Ať tě požehná Pán a ať tě chrání!

Ať ti Pán ukáže jasnou tvář a je ti milostivý!

Ať Pán obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj!“

Můžeme také využít text rodičovského požehnání z Benedikcionálu, knihy obsahující požehnání pro nejrůznější příležitosti, ke stažení ZDENěkomu bude nejbližší pro tuto příležitost volit svá vlastní slova. Pro inspiraci nabízíme autentický text rodičovského požehnání. Osvědčilo se slova požehnání si předem připravit, přečíst je může i někdo z blízkých. Pro rodiče je  chvíle, kdy odevzdávají svoje dítě životnímu partnerovi, velmi emotivní. Ne všichni dokážou požehnání pro dojetí vyslovit. Křížek na cestu pak zdaleka není prázdným a zastaralým rituálem.

(jš)

Štítky: rodiče, svatba, modlitba, nevěsta, ženich  
Sekce: Svatební rituály | Rodina s dětmi | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články