Nenechme se převálcovat čtyřmi jezdci

16.3.2023

Nenechme se převálcovat čtyřmi jezdci John Gottman, emeritní profesor psychologie washingtonské university, se výzkumem manželství a rodinných vztahů zabývá déle než čtyřicet let. Na základě pouhých patnácti minut naslouchání a sledování rozhovoru partnerů dokáže předpovědět, zda se pár rozvede.

Hrubý nástup rozhovoru podle něj znamená odsouzení k záhubě. Některé formy negativních interakcí jsou pro vztah natolik smrtící, že je John Gottman nazývá jezdci Apokalypsy. Obvykle se vloudí do srdce manželství v následujícím pořadí: kritika, pohrdání, obranné chování a mlčení.

První jezdec: Kritika

Pokud s někým žijete, bezpochyby k němu budete mít nějaké výhrady. Je však něco úplně jiného stěžovat si a kritizovat. Stížnost se týká určitého chování nebo události. Kritizování je naproti tomu obecnější a obsahuje negativní vyjádření o charakteru či osobnosti partnera. Častou formou kritizování jsou výroky obsahující fráze „ty vždycky“ nebo „ty nikdy“. Kritizování začíná být problémem až tehdy, když je velice časté – pak totiž dláždí cestu dalším, daleko ničivějším jezdcům.

Druhý jezdec: Pohrdání

Příjezd druhého jezdce se ohlašuje např. v momentě, kdy se manželka ušklíbne nad manželovým návrhem, aby si udělali seznam úkolů a dali ho na ledničku. Pohrdání jako veřejné urážky, zvedání očí v sloup nebo výsměch jsou formou neúcty vůči partnerovi. Stejně jako sarkasmus a cynismus. Pohrdání v jakékoliv podobě je pro vztah zhoubné, protože vyjadřuje znechucení. Jestliže budete neustále dávat najevo, že ve vás partner vyvolává odpor, je řešení jakéhokoli problému prakticky vyloučeno.

Třetí jezdec: Obranné chování

Defenzivnost, tj. zaujetí obranné pozice, je jedním ze způsobů obviňování partnera. Mohli bychom ji slovně vyjádřit asi tak: „Příčina není ve mně, je v tobě“. Takové obranné chování konflikt pouze prohlubuje a eskaluje, proto je nebezpečné.

Kritika, pohrdání a defenzivnost nemusejí přiklusat do manželství přesně v uvedeném pořadí. Fungují spíš jako štafeta – podávají si mezi sebou kolík stále dokola.

Čtvrtý jezdec: Zazdívání

V manželství, kde jsou hovory zahajovány hrubě a kritika spolu s pohrdáním způsobují defenzivnost, přijíždí čtvrtý jezdec – jeden z partnerů se nakonec odpojí. Přestane mluvit, než aby se s partnerem konfrontoval, stáhne se, citově ze vztahu odchází, zbuduje „kamennou zeď“. Vyhýbá se konfliktu – ale zároveň se vyhýbá i svému manželství – zazdívá je. Zazdívají se manželé i manželky, ale u mužů je toto chování daleko obvyklejší.

Zásadní je posílit přátelství

Výzkumy dr. Gottmana ukázaly, že vztahy neničí různost názorů a zálib. Častěji jsou konflikty spojeny se zcela zásadními věcmi: se způsobem života, zvláštnostmi osobnosti nebo hodnotami. „Když si vybíráte partnera, s nímž hodláte prožít život, nevyhnutelně získáváte i celý soubor neřešitelných problémů, s nimiž budete mít co do činění dalších deset, dvacet, možná padesát let.“

Cestou, jak zachránit manželství, které je na dně, ale není naučit partnery správně argumentovat, aniž by se nechali převálcovat čtyřmi jezdci. Spíš je potřeba do každodenního života začlenit proces, který nedovoluje, aby negativní myšlenky a pocity vůči partnerovi (vyskytující se u všech párů) převládly nad těmi pozitivními. Místo toho, aby manželé vytvářeli klima neshod a rozporů, ať vzájemně respektují a naplňují své potřeby.

„Klíč k oživení manželství nespočívá v tom, jak zvládáte řešit své spory, nýbrž v tom, jak vám spolu je, když se nehádáte.“ Zásadní je posílit přátelství a důvěru, na nichž je manželství založeno. Síla přátelství mezi partnery rozdmýchává oheň a předznamenává budoucnost vztahu.

Více se dočtete v knize: John M. Gottmana a Nan Silverové: Sedm principů spokojeného manželství – Praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahů. Jan Melvil Publishing, 2015.

O knize též v sekci Doporučujeme.

Autoři: Gottman, John M., Silverová Nan  |  Štítky: hádka, komunikace, potřeby, přátelství  
Sekce: Krize v manželství | Povzbuzení | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články