Nakolik je dobré a smysluplné se brát?

18.3.2022

Nakolik je dobré a smysluplné se brát? „Uzavřít manželství má smysl, nejde o papír, nejde o razítko, jde o to, co chceme spolu tvořit a co si chceme vzájemně dát,“ říká P. Michal Němeček v závěrečné přednášce kurzu Společné přípravy na život v manželství.

Proč si vzájemně vyměnit manželský slib?

Je to psychologická i sociologická otázka. Manželská láska je primárně vztah a vztah je vždycky dynamický. Má svůj vývoj a průběh. Vrcholem lásky je nakonec ochota obětovat se pro druhého, nikoliv užít si sám.

Žena, když vstupuje do manželství, má před sebou vizi, že bude moci přivést na svět děti. Je pro ni nesmírně důležité mít nějakou záruku, že vztah bude pevný. A tak je manželství podanou rukou, vytvořenou oporou pro tuto ženu. A platí to i opačně. Pro manžela to znamená, že všechny své síly, vytvořené prostředky, všechno, co vybuduje, bude pro někoho konkrétního. Nic člověka neponíží tolik, jako zjištění, že zatímco jeden dává, druhý podvádí. Manželský slib je deklarací, že ani jeden ani druhý takto nebude přistupovat k projektu společného života.

Svatba je vyjádřením vztahu navenek

Manželství je smlouva, která platí do všech rovin, ekonomické, vztahové, rodinné… společně neseme odpovědnost za naše děti, za náš majetek. Deklarujeme, že od této chvíle fungujeme spolu, už nehrajeme každý sólo.

Svatbou dáváme jasně najevo všem ostatním, že od této chvíle je tento partner, partnerka pro nás jediný, jediná. To také přináší vnitřní klid. Jasně všem vyjadřujeme, že už se nerozhlížíme jinam.

Svatbou dáváme najevo, že moje partnerka, můj partner je od této chvíle součástí mé vlastní rodiny. Ne vždycky je snadné někoho do rodiny přijmout a v okamžiku svatby to deklarujete otevřeně a jasně.

Jistota ve světě plném nejistot

Žijeme ve zvláštní době typické tekutými vztahy, chvíli ano, chvíli ne a do této tekuté kultury vnášíme pevný bod. Co pro nás samotné znamená domov, který chceme vytvořit? Co budou základní charakteristiky našeho domova? Jednou z těch charakteristik je jistota uprostřed světa, který je v mnohém nejistý. K aktu lásky patří, že si chceme navzájem darovat jistotu svého vztahu. Když někoho miluji, toužím ho učinit šťastným, a jednou z věcí je dát mu jistotu svého vztahu.

Chceme pro sebe navzájem vytvářet dobro

Svatba je také výrazem procesu. Nebereme se jen proto, že jsme se včera potkali a byl to fajn večer. Bereme se proto, že jsme urazili kus cesty a dospěli jsme k tomu, že tento náš vztah přes krásnou a romantickou zamilovanost dospěl do bodu, kdy jsme si řekli, že je to něco, co chceme budovat dál, do budoucna, po celý svůj život. Vzájemná láska je dobro. Chceme pro sebe navzájem vytvářet dobro.

Manželský slib je úkonem vzájemné lásky. Láska znamená, že dávám sebe sama tomu druhému, aby byl šťastný.

Vybráno z úvodu přednášky P. Ing. Mgr. Michala Němečka, videonahrávka je k dipozici: 8. Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu - YouTube. Jedná se o závěrečné téma kurzu Společné přípravy na život v manželství, viz https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/priprava-na-manzelstvi/ 

Autor: Němeček, Michal  |  Štítky: láska v manželství, manželský slib, manželství - příprava  
Sekce: Příprava na manželství | Láska | Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články