Láska je zdarma

23.1.2023

Láska je zdarma Ve světě lásky na nic nemáme nárok. Osoba není věc, jíž se zmocníme, ale svoboda, která se daruje. A tento dar lásky je jako zázrak, nenadálý, vždy zdarma. Dar milované bytosti je třeba denně očekávat s pokornou vděčností.

Muž, který náhle pochopil, že právě tuto ženu vždy očekával, že bez ní je nehotový, že bez ní by nemohl naplnit svůj život, ji začne pro sebe získávat. Velmi rychle ale zpozoruje svůj omyl. Dosud měl pocit, že všeho se dá dosáhnout penězi nebo dobýt rozumovou, morální či fyzickou silou. Z případného neúspěchu vinil sebe, nedostatek síly nebo peněz.

Když ale objevuje jiný svět, svět lásky, kde bohatství a síla pozbývají svou hodnotu, vidí svůj omyl. Jak směšně by jednal, kdyby chtěl lásku získat za peníze! Biblická kniha Píseň písní to už před asi dvaceti pěti staletími vyjádřila takto: „Kdyby chtěl někdo za vš co má v domě, koupit lásku, sklidí jen svrchovanou hanbu! (Pís 8,7). A kdyby se uchýlil k násilí, ukázal by se jako primitivní trubec.

V tomto jiném světě, ve světě lásky, ve světě osoby, tajemství osoby, není osoba věc, jíž se zmocníme, ale svoboda, která se daruje. A tento dar lásky je jako zázrak, nenadálý, vždy zdarma. Jak ho tedy obdržet? Způsoby jsou jen dva. Buď v širokém slova smyslu okouzlit, tedy milovat takovou láskou, která v srdci druhého vzbudí lásku. Nebo toužit. Toto slovo se zdá směšné, a přece skrývá velikou skutečnost: Pokoru bytosti, která přiznává svou lásku a současně žádným způsobem nezasluhuje tento dar nevyčíslitelné hodnoty: lásku toho, kterého miluje. A proto, když se dvě lásky vyvolaly, vzájemně si odpoví s obdivnou vděčností za to, že se jeden otevírá daru druhého.

Ti, kteří dostali tento dar nevyčíslitelné hodnoty, si nemohou představovat, že ho získali jednou provždy. Dar milované bytosti je třeba denně očekávat s pokornou vděčností, denně, stejně jako v první den, je třeba užasle a vděčně tento dar přijímat. Smýšlet jako vlastník je pro lásku neštěstím. Takový člověk by se ze světa lásky vyloučil sám.

Caffarel, Henri: Manželství – společná cesta k Bohu. Duchovní úvahy pro manžele, snoubence i ty, kdo je doprovázejí. Karmelitánské nakladatelství.

Autor: Caffarel, Henri  |  Štítky: dárky, láska v manželství, přijetí, svoboda, vděčnost, zázrak  
Sekce: Příprava na manželství | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články