Jakými jazyky hovoříte?

21.12.2020

Jakými jazyky hovoříte? Knihy o pěti jazycích lásky jsou světovým bestsellerem. Nabízejí praktické a účinné principy jak se učit mluvit jazykem lásky svého partnera. Odhalit primární jazyk lásky – vlastní nebo partnerův – bývá pro řadu lidí obtížné. Gary Chapman nabízí několik přístupů k sebepoznání.

Naší nejhlubší emocionální potřebou je cítit, že nás má někdo rád. Pokud žijeme v manželství, nejvíc nám záleží na tom, aby nás miloval náš manželský partner. Když cítíme jeho lásku, celý svět září a život je úžasný. Naproti tomu pokud si připadáme odmítnutí nebo opomíjení, svět kolem nás potemní.

Gary Chapman během své poradenské praxe zjistil, že klíčové není to, co říkáme, nýbrž jazyk, který používáme. Vychází z toho, že každý člověk má svůj primární jazyk lásky – způsob vyjádření oddanosti a náklonnosti, který se ho dotýká hluboko v nitru. Podle toho, co partnerům scházelo, pojmenoval pět kategorií, které nazval pět jazyků lásky.

Pět jazyků lásky
  • Slova ujištění
  • Čas a pozornost
  • Dávání darů
  • Skutky služby
  • Fyzický kontakt

Jeden z těchto jazyků představuje autostrádu k srdci vaší manželky, vašeho manžela. Neznamená to, že nebude s povděkem reagovat i na další z těchto jazyků, zejména pokud uvidí, že se opravdu snažíte. Zbývající čtyři jsou však pro ni, něj v podstatě stejně cizí, jako je pro většinu z nás čínština. Jen zřídkakdy lidé vstupují do manželství s partnery, kteří mají stejný primární jazyk jako oni. I v rámci daného jazyka existuje bezpočet „dialektů“. Žádní dva lidé nevyjadřují a nepřijímají lásku přesně stejným způsobem.

Odhalit primární jazyk lásky – vlastní nebo partnerův – bývá pro řadu lidí obtížné. Vodítka nemusí být tak zřetelná. Jsme složité bytosti, máme nejrůznější zájmy.

Pokud vám odpověď na otázky: "Jaký je váš primární jazyk? Kdy nejvíc vnímáte manželčinu lásku?" nevytane na mysli, ihned, zkuste jiný přístup. 

Čím mě ten druhý zraňuje?

Zamyslete se nad tím z opačného hlediska. Jakým chováním nebo slovy vás vaše žena hluboce zraňuje? Pokud vám nejhlubší bolest působí manželčina kritická, sudičská slova, pak je možné, že vaším primárním jazykem lásky jsou slova ujištění. Jestliže vás rmoutí, že vám manželka jen zřídkakdy dá nějaký dárek, pak je možná vaším primárním jazykem lásky dávání dárků. Pokud vás nejvíc trápí, že s vámi manželka málokdy tráví čas, lze celkem logicky předpokládat, že vaším primárním jazykem lásky je čas a pozornost.

Další metodou, jak zjistit váš primární jazyk lásky, je ohlédnout se za vaším manželstvím a položit si otázku: "Co jsem od své ženy žádal nejčastěji?" Z odpovědi pravděpodobně vyplyne váš primární jazyk lásky. I když si tyto žádosti mohla žena vykládat jako sekýrování, ve skutečnosti představují vaši snahu získat od ní ujištění o její lásce. Stejně tak nejčastější žádosti vaší ženy vůči vám pravděpodobně vypovídají o jejím primárním jazyku lásky.

Další metodou, jak poznat svůj primární jazyk lásky, je zaměřit se na to, jakým způsobem sám vyjadřujete lásku své manželce. Je pravděpodobné, že pro ni děláte právě to, co byste si přál, aby ona dělala pro vás. Pokud pro svou ženu konáte skutky služby, možná to je váš jazyk lásky. Jestliže vám lásku tlumočí slova ujištění, je pravděpodobné, že jimi zahrnujete svou manželku. Odhalit svůj primární jazyk lásky můžete otázkou: "Jakým způsobem já vědomě projevuji lásku své ženě?" Získáte tak možnou stopu k vašemu jazyku lásky. Nebude to absolutně platný ukazatel. Například muž, který se od svého otce naučil projevovat manželce lásku hezkými dárky, vyjadřuje své ženě lásku tak, jak to dělal jeho otec. Dávání dárků však nemusí být jeho primárním jazykem lásky. Dělá jen to, co ho naučil otec.

Hledáte-li svůj primární jazyk lásky, položte si otázky:
  1. Čím vás vaše žena zraňuje nejcitelněji? Opak toho, co vás nejvíc bolí, je pravděpodobně váš jazyk lásky.
  2. Co od své manželky žádáte nejčastěji? Pravděpodobně jde o něco, co by vás nejvíc ujistilo o její lásce.
  3. Jakým způsobem manželce obvykle projevujete lásku? Může to být způsob, který by o lásce druhého člověka ujistil i vás.

Cesta k vytvoření vzkvétajícího, vzrušujícího, nepředvídatelného, úchvatného, proměňujícího vztahu s manželem, manželkou vede přes osvojení si jeho, jejího primárního jazyka lásky a přijetí výzvy stát se bilingvním. Není to zdaleka tak náročné, jako učit se skutečnému jazyku. Nemusíte se trápit se skloňováním ani s tím, jak použít správný mluvnický čas. Začít plynule mluvit dvěma jazyky lásky má význam pro život lidí kolem nás.

Chapman, Gary, Southern, Randy: Pět jazyků lásky pro muže.

Autoři: Chapman, Gary, Southern, Randy  |  Štítky: důvěra, láska v manželství, přijetí  
Sekce: Povzbuzení | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články