Jak těsný je prostor mezi námi?

28.2.2022

Jak těsný je prostor mezi námi? Na trojrozměrnost partnerského vztahu upozorňují Josef Zeman a Jitka Chmelová ve své knize o manželské lásce v čase rovnoprávnosti. Připomínají, že každý vztah má vedle své kvality a časové historie ještě třetí dimenzi, a tou je těsnost.

Prostor mezi dvěma lidmi je potřebný právě takový, aby ho oba cítili jako dobrý; ani příliš omezující, ani příliš neurčitě rozpínavý.

 
Průnik osobních prostorů neznamená jejich překrytí

Jiný je průnik mezi milenci, jiný mezi obchodními partnery. Prostor má rovinu psychickou i fyzickou a mezi životními partnery je tvořen vymezením dvou osobních prostorů, jejich hranicemi, které oba potřebují. Průnik těchto prostorů neznamená jejich překrytí.

Těsnost vztahu mezi manželi vzniká jako vzájemné obdarování, nebo jako výsledek protisměrných tlaků. Jde o interakci, která se řídí potřebou partnera, v jedné situaci potřebuje víc prostoru, a já musím hlídat, aby se mi neutrhl. Jindy ho musím naopak odstrkávat, aby mě neudusil. Emoční stránka lásky umožňuje nebolestivé vzdalování i voňavé přibližování, pokud neřízneme vedle do oblasti, která není láskou příjemně znecitlivěná.

Těsnost vztahu souvisí s jeho kvalitou

Chladnoucí vztah automaticky zvětšuje vzdálenost mezi partnery. Aktivně tak, že manželé dovedou dávat jeden druhému víc životního prostoru, když to ten druhý potřebuje nebo když to cítí jako krásný nečekaný dárek, a dokážou si nabízet novou blízkost, když z ní vzniká nová radost.

S přibývajícím věkem, ale i měsíci společného života umíme s touto prostorovou svobodou druhého lépe zacházet. Víme, kdy můžeme očekávat brzké setkání po skončení pracovního dne i kdy můžeme nabídnout individuální volbu, jak strávit večer. Elektronika podstatně zvýšila repertoár možností, jak být spolu i jak být delší čas sám ve svém světě.

Jsou manželé, kteří určitým nekonfliktním a neagresivním vzdálením se zachránili, nebo dokonce znovu oživili a prohloubili vztah. Některé vztahové alergie a viry působí zmar jen do určité vzdálenosti. Podaří-li se zachovat něco důležitého ve vztahu i na větší vzdálenost, může to znamenat nový pozitivní impulz.

Pravdivost manželské lásky je nejdůležitější

Nejdůležitější charakteristikou manželské lásky, která se ukazuje s přibývajícím věkem manželů stále zřetelněji a stále zářivěji, je to, že je nezpochybnitelně pravdivá. A je to každý z nás i my dva dohromady, kdo ji nezpochybnitelně pravdivou udělal.

Je smutné, že se velké procento dnešních manželů nenaučí si o svém vztahu a podobných důvěrných věcech alespoň občas příjemně a klidně povídat, protože je odradily negativní zkušenosti, často i hádky z počátků jejich manželství.

Josef Zeman, Jitka Chmelová: Manželská láska v době rovnoprávnosti. Karmelitánské nakladatelství, 2021

Autor: Zeman, Josef  |  Štítky: jednota, láska v manželství, svoboda  
Sekce: Život v manželství | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články