3. Křesťanské zacházení s časem a penězi

5.9.2013

ÚVOD

Každý z nás přináší do našeho manželství rozdílné životní zkušenosti, které ovlivňují náš způsob myšlení a jednání ve vztahu k času a penězům. Neexistuje JEDEN způsob, jak zacházet v manželství s penězi, ale existuje způsob správný - ten, který danému páru nejlépe vyhovuje. Lze ho objevit po otevřené a čestné úvaze a diskuzi.

Peníze se často uvádějí jako jedna z hlavních příčin manželského konfliktu, která, je-li dosti vážná, může vést k rozpadu manželství. Peníze samy o sobě nebývají problémem, ale náš vztah k nim může být. Dnes je většina z nás pod vlivem konzumního způsobu života, reklamy a tlaku držet krok s ostatními. Velmi často nás náš majetek "vlastní", místo aby nám sloužil.

Účelem tohoto pohovoru je pomoci snoubencům, aby zkoumali své osobní historie, postoje, životní zkušenosti a očekávání ve vztahu k zacházení s časem a penězi a oba je sdíleli se svým partnerem.

OBSAH

I. Názory a hodnoty
1. ovlivněné:
   a) rodinným prostředím a výchovou,
   b) přáteli, spolupracovníky, sousedy,
   c) životními zkušenostmi (bydlení ve vlastním versus bydlení doma).
2. Pro různé lidi představují peníze různé věci např. nezávislost, bezpečnost, moc a kontrolu, postavení, odměnu, únik.
3. Manželství přináší nový finanční závazek a útraty je třeba kontrolovat. To může způsobit pocity omezování a deprese. Jak by se to mělo řešit? Kolik můžete utratit bez porady s druhým?
4. Čí jsou to peníze (jeho, její, naše?) Existuje čestnost a otevřenost při diskuzi o zvycích, potřebách a tlacích? Jak se rozhodovalo ve vaší rodině? Jak hodláte rozhodovat vy?

Mohli byste si položit jednu hloubavou otázku: Bude váš vztah k penězům vašemu manželství pomáhat nebo mu překážet?

II. Cíle a očekávání
Některé oblasti je třeba prozkoumat před manželstvím (bez ohledu na to, zda jeden nebo oba partneři pracují mimo domov):
1. Individuální a kombinované potřeby: Žijete v rámci svých možností? Pokryje JEDEN plat základní potřeby jako byt, stravu, dopravu?
2. Spolupracujete na vytváření realistických cílů: krátkodobých, dlouhodobých, jsou cíle seřazeny podle důležitosti? Jsou pružné? Budete časem tyto cíle přehodnocovat?
3. Jsou vaše cíle a očekávání založeny na dvou platech?
4. Jak ovlivní váš předpokládaný postup v zaměstnání rozdělení domácích prací a povinností?
5. Jak předpokládáte, že vaše práce nebo postup ovlivní vaše manželské vztahy a děti?

III. Správcovství času a peněz
"Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti." (1Petr 4,10)
Správce je člověk, který řídí záležitosti domácnosti nebo pozemků pro majitele. Křesťanský správce spravuje záležitosti Boží na zemi. Všechno, co máme - život, čas, zdraví, talent, vztahy, majetek - je nám dáno od Boha. Křesťanský správce slouží Bohu z lásky a vděčnosti za tyto dary, protože ví, že nezáleží na tom, kolik máme, ale co děláme s tím, co máme. Toto pojetí správcovství je důležité sdělit mladým párům.

Máme vážnou povinnost prozkoumat, jak můžeme:
1. pěstovat manželské vztahy a také rodinné vztahy.
2. Používat svůj talent a čas pro druhé, věnovat se církevnímu společenství a místnímu společenství.
3. Udržovat v rovnováze čas a peníze, práci a rodinu. Nelze pokládat děti a věci na stejnou úroveň. "Děti jsou jistě nejvzácnější dar manželství a svým rodičům přinášejí velmi mnoho dobrého." (viz Konstituce o církvi v dnešním světě, č. 50)

IV. Správa peněz
Potřeby každého snoubeneckého páru jsou různé. Čas kurzu obyčejně umožňuje pouze podat stručný přehled s praktickými náhledy do každé z těchto oblastí:

1. Rozpočet
a. je metoda sledování peněz vydělávaných a utrácených tak, abyste mohli žít v rámci svých možností,
b. umožňuje vám získat za peníze co nejvíce a dosahovat určených cílů,
c. pomáhá k moudrému rozhodování a vyhýbání se sporům.

2. Úspory
a. jsou obtížně dosažitelné, ale důležité pro budoucnost,
b. týkají se sebekázně a utrácení bez rozmyslu,
c. poskytují tipy na to, "jak" něco podniknout.

3. Vlastnictví domu, bytu
a. pronájem versus koupě,
b. hypotéky a financování,
c. skromné počátky versus dům "snů".

4. Úvěr a dluh
a. úvěrové karty, cena nakupování na úvěr,
b. první varovné znaky zadlužení,
c. finanční rezervy pro případ nouze.

5. Pojištění a závěti
a. změny jmen a adres na existujících dokumentech,
b. zhodnoťte jejich potřebu,
c. seznamte se s finančními závazky partnera před svatbou.

PŘÍSTUP

Večer věnovaný financím může následovat po večeru o komunikaci, aby si páry mohly v praxi vyzkoušet "dovednosti", jimž se naučily. Uložte jim, ať připraví ROZPOČET ještě před tímto večerem. Na počátku večera by se pak mohly jeden nebo dva páry podělit o zkušenosti (ať nehovoří o finančních specifikách, ale o tom, jak bylo toto cvičení pro ně obtížné, příjemné, poučné).

Tento večer je pro ně pracovní: asi polovinu času zabere cvičení v páru a zbytek bude věnován zkušenostem manželských párů .

Cvičení s jednotlivci, připravená vedoucími nebo pořadateli kurzů, jsou určena pomoci párům, aby

1. zkoumaly své rodinné prostředí a vnímání rodiny svého partnera,
2. zjišťovaly svůj postoj k penězům,
3. si sdělily svá finanční očekávání.

Pořadatelé by měli zařadit alespoň jednu osobu (pár) se znalostmi v oblasti rozpočtu, vlastnictví bytu, pojištění a úvěrů. Všichni pořadatelé by měli umět poskytnout všeobecné pokyny, zdůraznit některá úskalí, zařadit praktické návrhy a myšlenky.

Při cvičeních s jednotlivci by měly vedoucí páry hovořit o svých prvních zkušenostech z manželství, včetně toho, jak se vypořádaly s překážkami a problémy a jak to ovlivnilo růst jejich vztahu. Později, až budou mluvit o správcovství, mohou na svém postupu ilustrovat význam toho slova.

Každý ze snoubeneckých párů bude chtít pomoc nebo informaci o rozdílných finančních oborech. Možná, že nedokážeme odpovědět na všechny jejich požadavky, ale můžeme je odkázat na množství služeb a tiskoviny poskytované zdarma. (Mějte po ruce nějaké materiály od vládních nebo komunálních finančních agentur.)

Poznámka: Pořadatelé by neměli v žádném případě prezentovat obchodní zájmy. Vyhněte se jménům firem a jejich telefonním číslům. Neposkytujte žádné navštívenky, brožury ani jiný propagační materiál, pokud o to snoubenecké páry soukromě nepožádají.

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému