K situaci snoubenců v dnešní době

3.8.2012

K situaci snoubenců v dnešní době Situaci snoubenců v dnešní době reflektuje Směrnice České biskupské konference pro přípravu na svátost manželství, vydaná v roce 2017. Nejedná se o vzorovou přípravu ani o sbírku katechezí pro snoubence, ale o zásadní orientační text, ze kterého citujeme:

2.2. Současný způsob chápání a prožívaní doby známosti a zásnub, ovlivňovaný mnohdy zkušeností s neúspěšně prožívaným manželstvím druhých osob (včetně manželství křesťanských), staví přípravu na manželství do nového světla. Základní důraz totiž spočívá na porozumění lidské svobodě, která umožňuje poznat, rozhodnout se a přijmout prožívaný vztah lásky snoubenců jako křesťanské povolání k manželství.

2.3. Rodinné zázemí dnešních mladých lidí je často narušeno, takže neslouží k předávání hodnot, významů a praktických zkušeností, kterými by byli lidé postupně uváděni do dobrého manželského života. Sociální a kulturní prostředí má mnohdy na zrání mladého člověka nepříznivý vliv. Ti, kdo žádají o svátostné manželství, přicházejí zpravidla pozdě, nezřídka pod tlakem nevyzrálých motivací. Mnohdy se nacházejí v situaci, v níž nejsou připraveni slyšet obvyklý církevní jazyk. Z hlediska života víry a budoucího života v manželství žijí snoubenci žádající o církevní sňatek většinou diametrálně odlišné osobní příběhy. Stejně tak jsou různá jejich očekávání, pokud jde o manželství i přípravu na ně. Je tedy třeba rozlišovat, kdy jde o preevangelizační, kdy o evangelizační a kdy o pastorační situaci, a podle toho volit způsob přípravy. Evangelizační moment, tedy pomoc k objevení nebo prohloubení života podle evangelia, by ovšem neměl v přípravách nikdy chybět.

2.4. Z výše uvedených důvodů můžeme dnes v souladu s Janem Pavlem II. chápat vzdálenější, bližší a bezprostřední přípravu na manželství(FC 70-72) jako etapy postupného a trvalého procesu. Cílem tohoto procesu  je osobně garantované a v různém stupni reflektované poznání a celoživotní přijetí manželství jako křesťanského povolání.

2.5. Jednotlivé pastorační akce jsou vždy jen prostředkem a jejich hodnota je relativní. Vstupují do důležitého období života člověka, který je postaven před otázku hledání a nalezení osobního, lidského a křesťanského smyslu svého života. Má to být doba růstu, odpovědnosti a milosti. Proto má účast na jednotlivých formách příprav tím větší hodnotu, čím více je projevem svobodné účasti a osobní odpovědnosti za životní růst a zrání.


Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR. Praha: Česká biskupská konference 2017.
Plný text dokumentu.

Štítky: manželství - příprava, dokumenty - církevní, rodina, snoubenci, svatba  
Sekce: Další dokumenty církve | Čas známosti | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému