Modlitba budoucí tchyně

1.9.2017

Modlitba budoucí tchyně Vtipy o tchyních známe určitě všichni. Ale napadlo někdy někoho, že se i tchyně může modlit za svou snachu, za svého zetě? A dokonce i za to, aby byla dobrou tchyní? Napadlo! Povzbuzující slova pro modlitbu můžeme čerpat z Bible, anebo můžeme najít slova vlastní.

„Pane, pomoz mi se radovat, že si můj syn našel partnerku. I kdyby si přivedl domů dívku s dvěma hlavami, pomoz mi milovat obě stejně. Když řekne: ‚Mami, chci se oženit,‘ chraň mě, abych vyhrkla: ‚Ve kterém je měsíci?‘ Pomoz mi zvládnout přípravy na svatbu, aniž bych se hádala ‚s druhou stranou‘. Zbav mně myšlenky, že kdyby moje dítě počkalo, bylo by to možná lepší. Až se stanu babičkou, připomeň mi, že moje děti nestojí o rady s výchovou dětí o nic víc, než jsem o ně stála já. Když mi s těmito věcmi pomůžeš, možná moje děti budou se mnou rády a já nebudu muset psát další dopis se stížností, jak mě zanedbávají.“ 

Modlitba byla pževzata ze stránky Slovo pro každý den: http://www.spkd.cz/2017/04/slovo20170426/

Modlitba za budoucího muže mé dcery

Bože, ať Tě miluje z celého srdce, celou myslí a ze vší síly. Ať Tě zná jako svého Spasitele a Pána (Mk 12,29-30; Řím 10,9).

Ať miluje svoji ženu a ať je jeho láska věrná a vytrvalá, dokud je smrt nerozdělí (Mt 19,5-6).

Ať zachází se svým tělem moudře jako s chrámem Ducha svatého (Kor 6,19-20).

Kéž je zdravý, schopný pracovat a uživit svoji rodinu (Tim 6,8).

Ať má smysluplný životní cíl (Mt 6,33).

Ať užívá moudře svého nadání a kéž dá prostor svojí ženě, aby i ona mohla uplatnit nadání od Boha. Ať nadání jednoho doplňuje schopnosti druhého. Kéž mají radost ze společné práce (Mt 25,14-30).

Ať se stará o svoji rodinu tak, jak to přikazuje Tvoje slovo (Ef 5,20-28).

Ať má pevnou vůli. Kéž si se svojí ženou navzájem dobře rozumí.

Ať je dobrým správcem peněz (1.Tim 5,8; 6,10).

Pane, prosím, abys přivedl tohoto muže k mé dceři v čas, který se Tobě líbí. Prosím, ať se navzájem milují a ať oba milují Tebe, Bože, aby nebylo pochyb o tom, že jsi je stvořil jednoho pro druhého.

V Ježíšově jménu, amen.

 

Modlitba za budoucí ženu mého syna

Pane, prosím Tě, aby Tě jeho žena mohla znát jako svého Pána a Spasitele (Řím 10,9).

Ať Tě miluje z celého srdce, z celé mysli a ze vší síly (Mk 12,29-30).

Ať mého syna vytrvale miluje, dokud budou oba naživu, a kéž je mu dobrou pomocnicí (Gn 2,18).

Kéž je bohatá v dobrých skutcích, štědrá a pohostinná (1.Tim 6,18; Žd 13,2).

Ať dokáže mého syna každý den povzbudit (Žd 3,13).

Ať používá nadání, kterým jsi ji obdaroval, v domácnosti i v práci pro Tvé království (Mt 25, 14-30).

Pokud bude někdy unavená z jednotvárnosti domácích prací, pomoz jí uvědomit si, že cokoliv dělá, ať slovem i skutkem, má dělat z celého srdce, protože pracuje pro Tebe (Kol 3,17 a 23).

Pomoz jí, prosím, být dobrou matkou. Kéž ji její děti blahořečí (Tit 2,4-5; Př 31,28).

Ukaž jí, jak dobře a zdravě vařit. Ať se nikdy nestydí požádat o radu starší věřící ženy (Tit 2,3-5).

Pane, pomoz mi, abych té dívce dokázala být milou a hodnou tchyní.

V Ježíšově jménu, amen.

 

Štítky: děti - dospělé, modlitba, rodiče  
Sekce: Rodina s dětmi | Manželská spiritualita | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články