Přátelé jsou nade všechno

8.4.2021

Přátelé jsou nade všechno Mnoho rodičů se těžko smiřuje s tím, že kamarádi mají pro jejich děti vetší důležitost a cenu. Výčitky vytvářejí napjaté vztahy a dobře míněné rady pro výběr kamarádů se míjejí účinkem. Salesián Bruno Ferrero odpovídá na otázky: Proč jsou přátelé důležitější než rodina? Tráví všechen volný čas se svojí partou, mám se zneklidňovat? Proč se mnou nemluví?

I když rodiče mají velké pochopení pro své dospívající děti, zvládají výkyvy jejich nálady s klidem a jsou stále laskaví a tolerantní, stejně se od nich dítě časem odloučí. Odpoutání se a opuštění rodinného kruhu je součástí života. A k dospívání patří nadšení pro všechno nové a ještě nepoznané – osoby, prostředí, činnost. Právě díky přátelským vztahům si dospívající vytváří od rodičů odstup a poznává, že ve „světě venku“ platí trochu jiné hodnoty než doma. Nemělo by nás to zneklidňovat. Naopak, některé děti potřebují povzbuzování a podporu, že svět není ohrožující a špatný a stojí za to ho prozkoumat. Bruno Ferrero uvádí, že se dnes od rodiny odpoutávají čím dál mladší děti. Dospívající mají odstup od svých rodičů a prarodičů, vzdálenost mezi generacemi se zvětšila. S nastupující pubertou dochází u dětí ke změně hodnot. Nejdřív přátelé a rodina je až na druhém místě.

Kamarádi na scestí

To, že dospívající dává přednost partě kamarádů před rodinou, je zcela normální, ale zároveň nebezpečné, pokud se uzavře v kruhu několika lidí. Měli bychom se proto ptát: „Co hledá moje dítě jinde?“ Dobrodružství může být jistě přínosem, ale rodiče by měli stále sloužit jako útočiště. Ne všichni mladí „průzkumníci“ se odhodlají k návratu pod „rodičovská křídla“. Mnozí návrat odmítají jako projev slabosti. Všichni ale v sobě nosí touhu po bezpečném zázemí. Měli bychom proto být v „pohotovosti“ a reagovat pokaždé, když ucítíme, že dítě zatoužilo po naší blízkosti a pomoci. Měli bychom si umět udělat čas na to, že půjdeme s dítětem do kina, nakupovat nebo třeba na fotbal.

Co ale dělat, když zjistíme, že dítě nemá dobré kamarády? U dospívajících je těžké docílit toho, aby se svých kamarádů zřekli. Jen bychom zhoršili náš vzájemný vztah. Mnozí mladí lidé si přátele nehledají snadno. Také postoje rodičů bývají různé. Může se dokonce stát, že jiní rodiče budou hodnotit vliv našeho dítěte jako negativní. Když zjistíme, že kamarádi svádějí naše dítě na scestí, je čas okamžitě zakročit. Ne autoritativně, ale rozhovorem. Nikdy přímo nekritizujme jeho přátele, pouze chování a počínání, které nás přesvědčuje o tom, že něco není v pořádku. Máme právo určit přesné hranice: čas, místa, okolnosti, případně nabídnout jiné řešení. Pokud se například syn pohybuje v partě povalečů a výtržníků, můžeme mu předplatit kurz karate nebo vyhledat jinou atraktivní alternativu.

Podle Bruna Ferrera není cílem výchovy ochránit děti od negativních vlivů, ale pomoci jim, aby se od nich chránily samy. Proto je důležité, aby se naučily poznat, kdo to s nimi myslí dobře, a také znát samy sebe. Dětem pomůže, když s nimi budeme mluvit o svých zkušenostech s kamarády nebo kolegy z práce, svěříme se jim se svými zklamáními a podělíme se s nimi o radost z toho, že máme dobré přátele. Podněcujme děti, aby o svých přátelích mluvily, aby nám říkaly, co se jim na nich líbí, jak tráví čas, jaká se jim líbí hudba. Je důležité zachovat a udržet otevřený vztah. 

Síla příkladu

Někteří dospívající dělají všechno pro to, aby se izolovali, přerušili vztahy s rodinou. Uzavírají se do svého vlastního světa a nikoho do něj nepustí. Samota pro ně znamená hledání sebe samých, a to není nic špatného. Bruno Ferrero upozorňuje, abychom si jen povšimli, zda se dítě uzavřelo pouze před námi, nebo i před celým světem. Jestliže rádo tráví čas se svými kamarády, smějí se, jsou veselí a vzájemně si telefonují, tak se nemusíme znepokojovat. Můžeme dát bez výčitek najevo, že nás mlčení zraňuje. Obvykle to nedělají schválně. Námi jsou si jisti, ale získat přátele a udržet si je vyžaduje mnoho energie.

V každém případě bychom měli přátelství svých dětí podporovat. Dobré přátelství je velká hodnota, pomáhá nám vzájemně se obohacovat. Rodiče, kteří sami žijí v trvalém a upřímném přátelství, mohou svým dětem nejlépe ukázat, co znamená mít dobré přátele. Není správné, když rodiče nepozvou nikdy přátele svých dětí k sobě domů. V tom případě nepochopili, jak důležitou hodnotou pro celý život je přátelství. Opravdové přátelství dává sílu i odvahu pustit se do zápasů, vzájemně se chápat a pomáhat si.

Zdroj: Bruno Ferrero: Vychovávej jako Don Bosco. Portál. 

Autor: Ferrero, Bruno  |  Štítky: přátelství, děti, rodiče, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články