Díky, že jste ochotni k oběti…

7.10.2021

Díky, že jste ochotni k oběti… Rodina je prvním místem, kde se člověku dostává bezpodmínečného přijetí, kde je milován bez ohledu na to, co dokázal nebo kým je. Novorozené dítě zažívá láskyplnou náruč rodičů, kteří se o ně starají, je ale také svědectvím rodičovského vztahu a rozhodnutí – „založíme rodinu, budeme mít děti, ty děti dobře vychováme“. Rodičovství ale není zadarmo.

Na počátku společné cesty rodiče jen mlhavě tuší, kolik úsilí, snahy a trápení i nadějí je bude provázet rodinným životem. Přesto si lidé od nepaměti nekladou otázku, zda mít děti, ale v souladu se smyslem pro pokračování lidského rodu vkládají svoje naděje právě do další generace. Společně se svými potomky vytvářejí rodiny, ve kterých posilují hodnoty nejvýznamnější po zdravou sebeúctu a životní perspektivu každého z nás:

  • schopnost milovat a být milován
  • schopnost odpustit sobě i jiným
  • zodpovědnost za vlastní jednání i zodpovědnost za osudy druhých
  • ochotu k oběti či úctu k druhým lidem.
Děkujeme, že jste ochotni se lecčeho vzdát

Rodičovství nekončí prvními kroky dítěte, ani jeho samostatností v rozhodování. Nekončí ani v okamžiku, kdy je dítě schopné převzít zodpovědnost za svůj život.

Rodičovství je delší než jakákoliv pracovní kariéra, je nárokem nejen fyzickým a citovým, ale také ekonomickým. Rodičovství je zároveň rozhodnutím k cestě, která nabízí méně materiálních statků, ale skýtá bohatství prožité ve vztazích, citech, zkušenostech a vzájemné náklonnosti. 

Děkujeme, že investujete do své rodiny i přesto, že to málokdo dostatečně ocení

Jde o nenápadné, každodenní volby ve prospěch rodiny, když se rozhodujete mezi výkonem a vztahem, mezi časem, který přinese úspěch v zaměstnání, či časem, kdy jsme doma pospolu, mezi investicemi do sebe, či do dětí, až po zásadní volbu mezi partnerstvím, kdy život je zaměřen na pár, či pro partnerství, které je zdrojem rodičovství.

Někdy se může rodiči zdát, že jeho úsilí je nedoceněné. Tento pocit vzrůstá s únavou, nepochopením okolí, nenaplněním životních potřeb i pocitem osobní stagnace: radost z výchovy mladého člověka nechává na sebe čekat mnohem déle než ohodnocení zaměstnavatele v podobě zajímavé práce či žádoucí výše měsíčního platu.

Jak popsat, že život rodiny není soukromím, kde se především "tráví volný čas"? Jak vyjádřit, že investice do rodiny a výkony v ní odvedené mají význam pro celou společnost? Lze vůbec vyčíslit přínos práce pro rodinu, když se význam a kvalita vztahů nedá spočítat?

Kdybyste si svoji každodenní činnost objednali u profesionálních poskytovatelů, zaplatili byste měsíčně mezi 50 až 70 tisíci korunami. Tato částka ovšem vyjadřuje pouze hodnotu práce pro rodinu, nikoliv náklady na pokrytí materiálních potřeb. V Německu spočítali, že nově vytvořená hodnota v rodinách je rovna 55% hrubého domácího produktu.

Investice do rodiny jsou potom oním úsilím rodičů, které nepřináší okamžitý prospěch, ale umožní v budoucnu, aby Země byla obyvatelná...

"Nejvíce se vyplatí plýtvat časem na děti." Louise Hartová

Okamžiky blaha

Naší matce jsme jako děti říkali „mamičko“. Myslel jsem si, že vyprávění o ní bude pro mě nejsnazší, protože ji přece nejlépe znám, vzpomínky na ni jsou stále živé a její osobnost je v mém životě stále nějak přítomná. Ale teď vidím, že právě tohle je na překážku, abych srozumitelně vyjádřil, co cítím. Všechno je nějak moc povrchní. A samo vyjádření? Potřebovalo by jazyk básnický.

Naše maminka nám hodně četla. Dělalo jí to zřejmě potěšení a my jsme ty blahé chvíle milovali. Začalo to pohádkami, scény citově vypjaté nám mamka přečetla třeba dvakrát a ještě k tomu něco sama přidala. A tak už od začátku své psychologické praxe vím, že citová výchova se nedá dělat (vytvářet, obrábět, do dětí vpravovat) podle promyšleného neomylného plánu nebo osvědčeného receptu, ale že je to věc soužití a tisíců maličkostí denního života, lidských vzorů kolem nás a těch blahých okamžiků v životě, kdy jako děti zažíváme jistotu v blízkosti „svých lidí“.  Zdeněk Matějček

Text je součástí letáku Ocenění péče v rodině, který připravilo Národní centrum pro rodinu, více viz www.rodiny.cz.

Štítky: děti, radost z manželství, rodičovství, vděčnost, zkouška  
Sekce: Rodina s dětmi | Plodnost | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články