Plodnost

"Plodnost manželství znamená dávat nový život dítěti i být užitečný druhým lidem." Důkladnou biblickou analýzu této problematiky naleznete v článcích Jindřicha Šrajera:

Plodnost v kontextu starozákonního manželství

Význam plodnosti v manželství Nového zákona

Soulad mezi manželskou láskou a úctou k lidskému životu (GS 51)

Koncil ví, že některé životní podmínky dnes často manželům brání v harmonickém manželském životě a že se manželé mohou octnout v okolnostech, kdy se alespoň dočasně nemůže zvětšovat počet dětí a jen s obtížemi se přitom dá zachovat věrná láska a plné životní společenství. Kde je však intimní manželský život přerušen, tam může být nezřídka ohrožena věrnost a poškozeno dobro dětí: tehdy se dostává do nebezpečí výchova dětí i odvaha mít další.
více

Štítky: Boží zákony, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, odpovědnost, plodnost, sexualita   Sekce: 2. vatikánský koncil, Plodnost   (15.7.2008)