Pohlavní rozdílnost

5.11.2008

„I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby (…).‘ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,26–27) Lidstvo je zde popsáno jako bytí, které se od svého počátku projevuje ve vztahu muže a ženy. Toto podle pohlaví rozdělené lidstvo je výslovně prohlášeno „obrazem Božím“.

Druhé vyprávění o stvoření (Gn 2,4–25) potvrzuje jasným způsobem důležitost pohlavní rozdílnosti. Ten, který je jednou utvořen Bohem a postaven do zahrady, již má obdělávat pro svoji obživu, a který je označen ještě obecným jménem jako Adam, prožívá zkušenost osamocení, jež přítomnost zvířat nedokáže ukonejšit. Potřebuje jemu odpovídající pomoc. Termín zde nepopisuje podřazenou úlohu, ale životní pomoc. Hebrejské slovo ezer, přeloženo jako pomoc, ukazuje na pomoc, kterou přináší pouze jedna osoba druhé. Výraz s sebou nenese žádnou konotaci podřízenosti nebo zneužití, myslí-li se, že také Bůh je tak řečený ezer vůči člověku (srov. Ex 18,4; Ž 9–10,35).

Účelem je totiž umožnit, aby Adamův život neupadl do sterilního a nakonec smrtelného zabývání se pouze sebou samým. Je nutné, aby vstoupil do vztahu s jiným stvořením, které by bylo na jeho úrovni. Pouze žena, stvořená ze stejného „těla“ a zahalena stejným tajemstvím, dá životu muže budoucnost. To se potvrzuje v ontologické rovině, protože Bůh tím, že stvořil ženu, charakterizuje lidstvo jako vztahovou skutečnost. V tomto setkání se vynořují také slova, která poprvé otevřela ústa člověka výrazem úžasu: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ (Gn 2,23)


List biskupům katolické církve o spolupráci mužů a žen v církvi a ve světě. Praha: Česká biskupská konference, 2004, odst. 5 a 6. Plný text dokumentu.

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, plodnost, rozdílnost muže a ženy  
Sekce: Manželství a Bible | Další dokumenty církve | Antropologie manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články