Muž a žena

27.8.2008

36. Bible nedává žádný podnět k názoru, že existuje nějaká přirozená nadřazenost mužského pohlaví vzhledem k ženskému. Navzdory vzájemným odlišnostem se obě pohlaví těší implicitní rovnosti.

Jak napsal Jan Pavel II. ve Familiaris consortio: „U ženy je především třeba zdůraznit, že má stejnou důstojnost a odpovědnost jako muž. Tato rovnocennost se jedinečně vyjadřuje při vzájemném sebeodevzdání obou partnerů, při jejich společném odevzdávání se dětem, jak je to přirozené v manželství a v rodině [...]. Když Bůh stvořil člověka jako 'muže a ženu', daroval stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost a dal jim nezcizitelná práva a odpovědnosti, jaké příslušejí lidské osobě“ (čl. 22). Muž a žena jsou rovnoprávně stvořeni k Božímu obrazu. Oba jsou osobou obdařenou inteligencí a vůlí a mají schopnost orientovat svůj život uplatňováním svobody. Každý z nich to ale činí svým vlastním zvláštním způsobem vyplývajícím z jeho pohlavní totožnosti, takže křesťanská tradice může hovořit o vzájemnosti a komplementaritě. Tyto termíny, které se v poslední době staly v určitém slova smyslu předmětem sporů, jsou však stále užitečné k tomu, abychom jejich prostřednictvím vyjadřovali skutečnost, že muž a žena potřebují jeden druhého k tomu, aby dosáhli plnosti života.


 

Společenství a služba: Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Kostelní Vydří 2005. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

 

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, muž, rovnost pohlaví, žena  
Sekce: Antropologie manželství | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému