Muž a žena - rovnost v důstojnosti (FC 22)

29.7.2008

.. U ženy je především třeba zdůraznit, že má stejnou důstojnost a odpovědnost jako muž.

Tato rovnocennost se jedinečně vyjadřuje při vzájemném sebeodevzdání obou partnerů a při jejich společném odevzdávání se dětem, jak je přirozené v manželství a v rodině. Co poznává a uznává už lidský rozum, odhaluje plně Boží slovo, neboť dějiny spásy jsou skutečně pronikavým a jasným svědectvím o důstojnosti ženy.

Když stvořil Bůh člověka jako "muže a ženu" (Gn 1,27), daroval stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost a dal jim nezcizitelná práva a odpovědnosti, jaké přísluší lidské osobě.
...


JAN PAVEL II. Familiaris consortio (FC): Apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě z 22. listopadu 1981. Praha: Zvon, 1992, odst. 22. ISBN 80-7113-067-2. Plný text dokumentu.

Autor: Jan Pavel II.  |  Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, muž, rovnost, slib, úcta, žena  
Sekce: Familiaris consortio | Úcta   |   Tisk   |   Poslat článek známému