Lidská sexualita - první škola náboženství

15.5.2009

Pracovní překlad přednášky P. Raniera Cantalamessy, kterou přednesl v rámci Světového setkání rodin v Mexico-City. Přednáška s původním názvem Vztahy a rodinné hodnoty podle Bible byla zveřejněna ve světových jazycích na www.zenit.org s naléhavým titulkem Lidská sexualita - první škola náboženství.

Úvod

Svou přednášku rozčlením do tří částí. V první bych se rád soustředil na původní Boží plán manželství a rodiny a na to, jak se tento plán postupně naplňoval v dějinách Izraele. Ve druhé části chci promluvit o obnově, kterou přinesl Ježíš, a o tom, jak bylo manželství interpretováno a žito v novozákonním křesťanském společenství. Ve třetí části se pokusím o zamyšlení nad tím, čím může přispět biblické zjevení k řešení problémů, před kterými dnes stojí manželství a rodinný život.

Rád bych se soustředil na základ rodiny, tedy na manželství a na vztah uvnitř manželského páru, protože jsem přesvědčen, že Bible nabízí v tomto ohledu velice výstižné a trvale platné poselství; hodí se na danou situaci lépe, než kdybychom hovořili o společenských podmíněnostech a vztazích uvnitř rodiny. V této zvolené souvislosti odráží Bible kulturu, která se velice liší od té naší. Kromě toho víme, že dobrý vztah mezi rodiči je zásadním požadavkem, má-li být rodina s to dobře se zhostit úlohy výchovy dětí. Mnohé dramatické situace, do kterých se dnes mladí dostávají, jsou pouhými důsledky rozpadlých nebo poničených rodin.

I. Manželství a rodina: božský plán a jeho lidské naplnění ve Starém zákoně

II. Manželství a rodina v Novém zákoně

III. Co nás Bible učí o dnešku

Jako publikaci v papírové podobě lze text – s poznámkovým aparátem (!) – získat v Centru pro rodinu Arcibiskupství pražského.

Autor: Cantalamessa, Raniero  |  Štítky: bible, Boží plán, manželství, rodina, sexualita  
Sekce: Sexualita v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články