Vede cesta ke spokojenosti žaludkem?

21.6.2018

Vede cesta ke spokojenosti žaludkem? Šťastná jsou ta manželství, kde si vezmeme toho (tu), kterého (kterou) milujeme, a potom milujeme toho (tu), kterého (kterou) jsme si vzali. – Tom Mullen

V psychologii jsem se dozvěděl, že hlad je jednou ze základních biologických potřeb. Učili jsme se, co to znamená neuspokojení potřeby, tzv. frustrace, a co opak – uspokojení (satiace). To mi potvrdilo, že na starém českém pořekadlu „láska prochází žaludkem" asi něco bude.

Při kontaktu s řadou manželských dvojic jsem s hrůzou zjišťoval, že „dobré stravování" v rodině není zdaleka takovou samozřejmostí, jak jsem na to byl z domova zvyklý. U nás doma vařila maminka velmi dobře, a manželka se naučila výborně vařit a péct snad ještě dříve, než se naučila chodit a mluvit. Kolik „Nobelových cen" dostala od nás ode všech za těch 54 let manželství za to, co uvařila či upekla!

A přece musím říct, že to, co se tvrdí o jídle, je jen částí pravdy. Proč?

Hlad je jen jednou z velkého množství potřeb. Je pravda, že patří mezi ty „nezbytné", není ale potřebou jedinou: člověk má celou řadu dalších biologických potřeb. Existují však i potřeby jiného druhu, např. uznání – respektu. I tu je zapotřebí uspokojit. Nedostává-li se manželce či manželovi od partnera uznání, jde i v tom případě o frustraci, tj. neuspokojení potřeby. Každý touží po sociálním kontaktu, po osobním setkávání se s druhými lidmi, rozhovoru s nimi, ba i spolupráci s nimi. V manželství to pak znamená, že jak manžel, tak manželka by si měli udělat dostatek času na společné chvíle, aby spolu hovořili, spolu něco dělali, popřípadě dokonce něco společně vytvářeli. Pokud se to nepodaří, vadne člověk jako květina, jíž se nedostalo vláhy. Nadarmo neříká H. Oester: „Mít jeden na druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze."

A navíc: člověk potřebuje člověka jako sůl. Bytostně potřebuje někoho, s kým by si rozuměl, kdo by ho vyslechl, k němuž by mohl kdykoli přijít, který by mu byl „druhou půlí srdce". Postrádá-li ho ve svém manželství, také vadne.

 

Podle KŘIVOHLAVÝ, JARO. O šťastném manželství. Kostelní Vydří, 2005. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Autor: Křivohlavý, Jaro  |  Štítky: manželství, potřeby, povzbuzení  
Sekce: Život v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články