Vánoce jsou mezi svátky na prvním místě

13.12.2021

Vánoce jsou mezi svátky na prvním místě Domníváte-li se, že po svatbě zůstanete spolu sami dva, mýlíte se. Ať už se vám to líbí nebo ne, berete si celou rodinu. Manželovi i manželčini rodiče budou očekávat, že se stanete součástí jejich životů.

Když vstoupíte do manželství, stáváte se součástí široké rodiny. Vaše vztahy mohou být odtažité, nebo srdečné, pozitivní nebo negativní, ale vždycky platí, že se ženíte nebo vdáváte do rodiny. Pokud budete mít se všemi příbuznými pozitivní vztah, bude život mnohem jednodušší. Vztah k jednotlivým příbuzným závisí na tom, jaké máte příležitosti ke kontaktu s nimi. Pokud žijete hodně daleko, mohou být vztahy pozitivní, ale budou odtažité. Příležitosti k rozvíjení vztahů budete mít jen o svátcích, svatbách a pohřbech. Pokud ale bydlíte nedaleko, budete mít dost příležitostí ke kontaktu se svou širší rodinou. Za normálních okolností budete mít nejintenzivnější vztahy s rodiči svého partnera.

Pět typických oblastí, v nichž je třeba hledat porozumění

První záležitost, jíž se budete muset věnovat, jsou svátky. Mezi svátky jsou na prvním místě Vánoce. V západní kultuře se rodina schází o Vánocích častěji než kdy jindy. Problém bývá v tom, že jeho rodiče chtějí, aby mladí trávili Vánoce u nich, a její rodiče to chtějí také. Pokud jeho i její rodiče žijí ve stejném městě, dá se přáním vyhovět. Pokud ale žijí ve větší vzdálenosti, budete se muset domluvit, že jedny Vánoce budete u jedněch rodičů a druhé Vánoce u druhých. V takovém případě můžete být na Velikonoce u těch rodičů, u nichž nebudete na Vánoce. Rodiny však mohou považovat za velice důležité i jiné svátky. Odlišnosti slavení svátků v jednotlivých rodinách jsou také prubířským kamenem. Počínaje tím, co všechno se u nás dávalo do bramborového salátu…

Kromě svátků mívají rodiny také svoje osobité tradice, které se mnohdy pojí s hlubokými emocemi. Například slavnostní oběd v restauraci s maminkou na její narozeniny. Neměli bychom je podceňovat.

Rodiče partnera mají rovněž určitá očekávání. Pokud jste s nimi netrávili hodně času již před svatbou, mohou vás jejich požadavky zaskočit. Zároveň některé návyky, můžou být nepříjemné. Například jedna novomanželka pět měsíců po svatbě vyprávěla: „Nikdo nemá doma tak uklizeno, jako moje tchyně. Kdybyste viděl její skříň! Všechny boty jsou na svých místech, šaty jsou uloženy podle barvy. Já takhle pořádná nejsem, a když nás tchyně navštíví, neustále mi radí. Má dojem, že mi tím pomáhá. Je mi líto, ale já nikdy nebudu jako ona. Kromě toho nemám čas, abych udržovala tak puntičkářský pořádek.“

Rodiče partnera mohou zastávat silné náboženské přesvědčení a snaží se obrátit na svoji víru… V těchto a mnoha dalších oblastech objevíte, že rodiče vašeho partnera jsou zvláštní lidé, kteří mají své myšlenky, pocity a touhy, odlišné od vašich. Jak si s partnerovými rodiči vybudovat pozitivní vztah?

Naučte se naslouchat

Začněte tím, že jim budete naslouchat a pokusíte se do nich vcítit. Snažte se pochopit, jak přemýšlejí, jak dospěli ke svému přesvědčení a jak je pro ně důležité. Empatické naslouchání, při němž se snažíme vcítit do druhého člověka, znamená, že si definitivní úsudek uděláme až tehdy, když pochopíme, co se nám snaží říci. Proto je třeba klást doplňující otázky jako: „Pokud ti dobře rozumím, tak říkáš, že … je to tak?“ Nebo: „Zdá se mi, že chceš, abych…“ „Rozumím ti dobře?“ Z empatického naslouchání vyrůstá vzájemné porozumění a úcta. Zároveň to nevyžaduje, abyste souhlasili s tím, co si druzí myslí. Jde o to, abyste s nimi i s jejich myšlenkami zacházeli uctivě.

Naučte se domluvit

Rozdíly v představách o svátcích, rozdíly v tradicích, v očekáváních, ve způsobech chování nebo v náboženství vyžadují, abychom se pokusili o dohodu, například: „Vím, že si přejete, abychom tu byli na Vánoce s vámi. Totéž si pochopitelně přejí i moji rodiče. Je jasné, že nemůžeme být na obou místech současně. Co kdybychom se u vás střídali? Mohli bychom u vás být o těchto Vánocích a u našich bychom byli na Velikonoce a příští rok by to bylo obráceně. Snažím se vymyslet něco, co by nás všechny uspokojilo.“ Když dosáhneme řešení, s nímž mohou souhlasit všichni zúčastnění, posílí to i vztah s rodiči partnera. Domluvit se je snazší, pokud vyslovujete přání, nikoli požadavky.

Naučte se hovořit jazykem lásky vašich rodičů

Pozitivní atmosféra se vytváří, pokud mají rodiče partnera pocit, že jsou milováni. Ničím nesdělujete lásku přesvědčivěji než tím, že mluvíte tím správným jazykem lásky. Zkuste si s rodiči na toto téma promluvit, abyste navzájem zjistili, který je váš primární jazyk lásky. Když rodiny správně komunikují v lásce, vytvářejí se pozitivní přátelské vztahy. Dobré vztahy s tchánem a tchyní vyžadují čas a úsilí.

Chapman, GaryKéž bych byl býval věděl..Jak dosáhnout úspěšného manželství. Nakladatelství Návrat domů.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: komunikace, očekávání, rodiče, tradice  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články