Desatero manželství

23.9.2008

Desatero manželství Řekneme-li „nečistota v manželství“, možná nás ihned napadne sexualita. Nečistota v manželství má ale mnoho nejrůznějších podob. Manželé Iva a František Růžičkovi připomínají deset zásad, jak žít v manželství čistě – usilovat o dobro partnera.

Do manželství nevstupujeme proto, že chceme udělat šťastným partnera, ale proto, že chceme žít šťastně především my. Avšak tím, že myslíme víc na svoje dobro než na dobro partnera, mezi námi vznikají nečisté praktiky, způsoby komunikace a chování. Abychom byli nakonec skutečně šťastní, je třeba ve vztahu dodržovat určité zásady jakéhosi „desatera manželství“.

První z těchto zásad je víra v partnera a v náš vzájemný vztah. Vždyť na začátku manželství jsme si slíbili, že spolu poneseme nejen to milé a krásné, ale že spolu zůstaneme i v nesnázích a bolesti, v únavě. Možná budeme muset vztah k sobě znovu objevit, ale právě v těchto těžkých chvílích se vztah prověřuje.

Druhou zásadou je hovořit o partnerovi s úctou. Často slýcháme: „moje stará, můj starej...“, čímž podvědomě vyjadřujeme, že chceme být na stupínku vítězů vždy výše než náš partner. Avšak tím, jak se o něm vyjadřujeme, zároveň vypovídáme o svém vztahu k němu. Je tedy potřeba si ujasnit, zda nám jde o kvalitu vztahu, anebo máme potřebu nad druhým vítězit.

Třetí zásadou čistého vztahu je hovořit o partnerovi s láskou. To nám dává postupně schopnost milovat druhého takového, jaký skutečně je. Poznání a přijetí této praxe nás osvobodí od toho, abychom byli ovládáni pouze svými vlastními touhami, a zachová to naši vzájemnou lásku otevřenou čistotě, nepoznamenanou manipulací a sobectvím.

Čtvrtou podmínkou věrného vztahu je věnovat partnerovi čas. Bez vzájemného poznávání náš vztah umírá a komunikace s partnerem má spíše znaky Staré smlouvy: jeho součástí je tvrdost, vyžadování, lpění na spravedlnosti a kamenné srdce. Jestliže ovšem žijeme jako lidé Nové smlouvy ve vztahu k Bohu, pak podle ní žijme i ve vztahu k partnerovi. Ježíš nás například učí ztišit se před modlitbou a přestat myslet na sebe, učí nás naslouchat, a tak budovat vzájemný vztah s Bohem. Stejné je to i v manželství: znamená to věnovat druhému svůj cenný čas, svou pozornost, úctu, přátelství, prostor ve svém cítění i myšlení a svou důvěru...


Celý článek naleznete na http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=3864.

Autor: Růžičkovi, Iva a František  |  Štítky: čistota, desatero, láska v manželství, povzbuzení  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články