Máte skutečně pravdu pravdoucí?

1.8.2022

Máte skutečně pravdu pravdoucí? Annika Télleus v knížce Naslouchat je umění mimo jiné ukazuje, proč je důležité si uvědomit, jak si vykládáme to, co vyslechneme. Když se nám podaří uslyšet, co ten druhý skutečně říká a odstraníme svou interpretaci, můžeme se vyhnout nedorozumění a chybným závěrům.

,Když slavil můj manžel kulaté narozeniny, chtěla jsem pronést láskyplný, krátký a pokud možno vtipný proslov. Napadlo mě, že řeknu tři historky, každou z jedné etapy našeho života vyjádřené zlomkem. Zlomky samotné odrážely to, jakou poměrnou část života jsme spolu strávili, a že doufám, že ho budeme sdílet i nadále. Večer před oním slavným dnem jsem si ještě proslov přečetla a něco se mi nezdálo. Neexistuje nějaký jiný výraz pro slovo zlomek? Později mě napadlo slovo – poměr. Během oslavy jsem vstala a zacinkala o skleničku: Martine, miluju tě a chtěla bych teď vyprávět o několika našich zásadních poměrech.“ „To se vůbec nehodí,“ zamumlal jeden z hostů a vyjádřil tím nejspíš myšlenku mnoha dalších. Pokračovala jsem: „Ale nejde o jen tak ledajaké poměry, nýbrž o jednu polovinu, jednu pětinu a čtyři pětiny našeho života.“ Hosté se dali do smíchu a nadále mi věnovali plnou pozornost.´

Takto postupujeme ve většině situací. Doplňujeme si informace tam, kde nejsou, a děláme si vlastní závěry. Občas pak naše předpoklady vedou k chybným výsledkům. Použijeme informaci, kterou máme, a zbytek si domyslíme. Proto je dobré si uvědomit, jak často si něco vykládáme po svém a nahrazujeme chybějící dílek vlastním konstruktem založeným na našich předchozích zkušenostech, přesvědčení, kulturním prostředí, z něhož pocházíme.

Naslouchání můžeme rozdělit na tři oblasti
  • Co říkáš
  • Co tím myslíš
  • Jak si to já vykládám

Když nasloucháme opravdu dobře, snažíme se, aby tyto tři části splynuly v jednu: slyším, co říkáš, chápu, co tím myslíš, a zdržuji se vlastních výkladů. Prohlubuje se vzájemná důvěra, přijímáme své odlišnosti a zlepšuje se náš vztah. Tím, že ti naslouchám, ti pomáhám najít správná slova pro tvé pocity. Skryté myšlenky si nacházejí cestu na povrch. Můžu ti dokonce poskytnout vhled do hlubších vrstev tvých myšlenek tím, že ti pokládám otázky nebo ti poskytnu svůj pohled. Když se nacházíme v průniku všech tří zmíněných množin, z naslouchání se stává kouzelný prostředek: slyším, co říkáš, rozumím ti a nic nehodnotím – a zároveň ti dávám prostor pojmenovat tvé myšlenky, dávám ti pocit, že tvé vyprávění přijímám tak, jak ty si to přeješ.

Všichni vidíme svět skrze různé filtry

Být si vědom toho, jak věci interpretujeme, je první krok k tomu, abychom eliminovali nedorozumění a mylné závěry. Existují situace nebo osoby, které vás snadno svedou k dezinterpretaci? Může za tím vězet váš výklad, protože každý vidíte svět skrze různé filtry. Co by se stalo, kdybyste v dané situaci odložili svůj běžný filtr stranou? Představte si, že byste sami sobě poslali pomyslnou esemesku. Zkratka SMS v tomto případě znamená: Stůj, Měj mysl otevřenou a Smaž své interpretace. Zastavte se, uvědomte si, jak danou situaci hodnotíte, a pak to v hlavě smažte. Odstraňte informaci, kterou jste si případně přidali k tomu, co jste slyšeli, nebo pochopili. Ujistěte se, že jste druhému dobře porozuměli, převyprávějte daný příběh a zeptejte se, jestli to chápete správně.

Přemýšlejte nad tím, co ovlivňuje vaše vidění světa.

Více o tom, jak neagresivně a bez odsudku naslouchat sobě i druhým najdete v knize Anniky Telléus: Naslouchat je umění. Jak účinně a pozitivně komunikovat. Portál 2022.

Annika Telléus je odbornicí v oblasti lidských zdrojů, která se specializuje na komunikaci, vedení a prezentační techniky. Opakovaně byla zvolena jednou ze sta nejlepších švédských lektorek a lektorů. Vystupuje také v oblíbeném programu švédské televize o mezilidských vztazích.

Autor: Telléus, Annika  |  Štítky: komunikace, naslouchání, přijetí, rozdíly  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články