Když nás dráždí odlišnosti

26.5.2022

Když nás dráždí odlišnosti Nejprve nás vzájemné odlišnosti přitahují a imponují nám. Časem nám začínají vadit, dráždí nás a jsou zdrojem konfliktů. Abychom se odlišnostem mužů a žen mohli usmát, potřebujeme si je pojmenovat a přijmout je jako vlastnosti, které k našemu partnerovi zkrátka patří.

„A je to kluk,“ tahle věta lékaře, který vedl můj třetí porod, mi udělala velkou radost. Zároveň jsem měla obavy, jak budu umět vychovávat kluka. Sama jsem měla čtyři sestry a dvě děvčata nás čekala doma. Bylo pro mne zajímavé pozorovat, jak nezávisle na mojí „ženské“ péči, vyrůstá z našeho syna bojovník, kterému stačí rohlík a už má pistoli.

Vysvětluji si to tím, že si na svět přinášíme silnou zkušenost lidského rodu, kdy člověk musel bojovat o přežití. Muž den co den riskoval život v nepřátelském a nebezpečném světě, aby své ženě a dětem zajistil potravu a ochránil je před nebezpečím. Žena zase pečovala o domov. Její schopnost rodit děti se pokládala za svatou. Mužská a ženská těla, mozky a hormony se v průběhu vývoje lidstva specializovaly, aby lépe vyhovovaly rozdílným úlohám a činnostem. Role mužů a žen, kteří navzájem oceňovali snahu těch druhých, byly jasně vymezené.

Pro muže a ženy žijící v moderních civilizovaných zemích tato stará pravidla přestávají platit. Přežití rodiny dnes nezávisí pouze na mužích a od žen se už neočekává, že budou jenom rodit děti a starat se o domácnost. Svou mužsko-ženskou odlišnost v dnešní době naplňujeme trochu jinak. Hledáme, jak žít rovnost a zároveň uznávat a neztratit osobitost svou i toho druhého.

Rozdílnost mužů a žen

Aby nevzniklo nedorozumění, předesílám, že absolutní rozdíly mezi muži a ženami neexistují. Každý člověk je jedinečný, má různé vrozené schopnosti, temperament, talent, inteligenci, formují ho životní prožitky, zkušenosti, společenské prostředí a výchova. Zobecnění, které uvádím, neplatí vždy a pro každého, je pouze výsledkem statistiky. Možná vám ale pomůže pochopit jednání toho druhého.

Muž:

 • Žije ve světě věcí, vnímá hlavně obsah výpovědi, účel věci
 • Když dostane dárek, nejvíce se zajímá, k čemu se hodí
 • Zapomíná na výročí svatby
 • Vše důkladně a pracně analyzuje rozumem
 • Zřídka hovoří o svých vnitřních problémech, jen když potřebuje odbornou radu
 • Chce-li si něco zformulovat, odmlčí se
 • Mluví jasně, jednoznačně
 • Nedokáže starosti pouze vyslechnout, chce problém hned vyřešit
 • Potřebuje oceňování svých schopností
 • Má větší sklon k sobectví, zásadovosti až tvrdosti
 • Odpočívá mlčením, sám – „v jeskyni“
 • Místo „do ohně“ se dívá alespoň na televizi
 • Vybere si raději akční film, sportovní utkání
 • Přepíná televizní programy
 • Podává velký výkon, ale krátkodobě
 • Tělesně se vyčerpá a netrpí při tom duševně

Žena:

 • Žije ve světě vztahů, pamatuje si jména, podoby lidí, souvislosti
 • Více vnímá od koho a za jakých okolností byl dárek darován
 • Pamatuje si svátky, narozeniny, drobnosti
 • Leccos vytuší a chápe intuicí
 • Potřebuje o svých problémech hovořit
 • Mluvením nahlas chce přijít na to, co vlastně chce říci
 • Mluví nejednoznačně, v náznacích
 • Hovorem se chce jenom podělit o své pocity a starosti
 • Potřebuje časté ujišťování o lásce
 • Snáze se pro druhého obětuje, proto je tmelem rodinných vztahů
 • Odpočívá mluvením, komunikuje uvolněně o ničem
 • Dlouho telefonuje
 • Má zálibu v romantických filmech
 • Ráda nakupuje
 • Pracovní výkon má stálý, vytrvalý
 • Prožívá svou osobu jako celek, není-li psychicky v pohodě, pociťuje zpravidla tělesnou bolest a naopak

Situací, kdy se protipóly střetnou, najdeme v našem každodenním životě bezpočet. Například, když muž přijde unavený z práce a potřebuje si odpočinout, chce se najíst a být pokud možno sám, nezatěžován starostmi. Unavená žena si zase potřebuje jen tak popovídat o svých denních starostech a pocitech, aby si odpočinula. Je těžké obě potřeby a očekávání sladit tak, aby si odpočinuli oba. Dlouho trvá, než se vzájemně nastavíme na to, že žena potřebuje hlavně vyslechnout. Muž její sdílení často slyší jako seznam úkolů, které by měl vyřešit...

Myslím, že není třeba pokračovat ve výčtu situací, na které denně narážíme i přesto, že o svých rozdílných "vlastnostech" víme. Důležitou zprávou je to, že naše děti pro svůj vývoj potřebují oba póly, jak mužský, tak ženský. Svědčí o tom zkušenosti rodinných terapeutů Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové, kteří pracují s rodinami, kde se u dětí projevují různé nemoci. Více se dočtete v knize Muž a žena v rodině. Potěšující na tom je, že bychom své mužské a ženské já v sobě neměli potlačovat, ale naopak rozvíjet a pěstovat.   

Jana Šilhavá

Štítky: rozdíly, komunikace, muž, žena  
Sekce: Krize v manželství | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články