Hledaný výraz: umělé oplodnění

Manželská plodnost

…kteří jimi jsou jak z biologického, tak z právního hlediska. Nepřijatelné jsou rovněž ty reprodukční techniky, které oddělují úkon spojení manželů od úkonu plození užitím laboratorních technik, jako je homologní inseminace a umělé oplodnění, takže by dítě bylo spíše produktem technologie než přirozeným plodem lidského úkonu plného a naprostého vzájemného darování se manželů (srov. KKC 2376-2377). Vyloučení různých forem tak zvané asistované reprodukce, která nahrazuje manželský…

Manželská společenství

…ale v poslední době pojmem značně frekventovaným. Zkušenosti z postmoderní pluralitní společnosti (nikoli jen z církve!) ukazují, že sdružování lidí s podobnými zájmy, názory nebo cíli je i v době vypjatého individualismu spíš přirozené než umělé a dále, že sdružování je nutné, má-li jedinec v anonymním davu obstát se svými profilovanými postoji nebo chce-li uskutečnit nějaké své plány. Aleš Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Rádi bychom vytvořili inspiromat nápadů a…

Bůh, sex a manželství

…šeptá o Bohu? 4.   Co mají společného Bůh, sex a manželství? 5.   Proč patří sex až do manželství? 6.   Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? 7.   Je společné bydlení před svatbou hřích? 8.   Co je špatného na používání antikoncepce? 9.   Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Videa s materiály ke stažení najdete na https://www.signaly.cz/buh-sex-manzelstvi.

Potřebuje dítě matku a otce?

…dosti na tom, kolik neúplných rodin, rodičů samoživitelů či atypických rodin a soužití přináší život sám. Proto bychom k tomuto počtu neměli přispívat. Psychoterapie začíná odkrývat velké problémy v utváření identity starších dětí pocházejících z umělého oplodnění. Každý z nás má potřebu i právo znát svoje konkrétní rodiče a utvářet si k nim osobní vztah. Dnes už je samozřejmostí, že osvojitelé sdělují adoptivním dětem pravdu o biologických rodičích. Jak však pomoci zde? Hovoříme-li…

Sdílet svůj duchovní život

…velkou Lásku s Bohem a v Bohu, pochopíme, že všechny idealizace, které jsme od dětství prožívali, byly projevem hledání Boha. Že žádná lidská bytost si nezasluhovala, abychom si ji takto idealizovali. Budeme moci odhalit všechny své idoly, nechat splasknout uměle nafouknuté bubliny, zbavit se lživých snů a vrátit Bohu to, co jsme od něj dostali, tedy to, co v nás probudilo tolik lásky. Když jsme tedy u zdroje všech svých hledání lásky, která jsme od narození prožili, budeme moci…

Proč nezkusit společné bydlení?

…jen proto, že jako věřící většinou uznáváme, že sex patří výhradně do manželství. Existují i prokazatelné psychologické důvody, které praxi nesezdaného soužití zpochybňují: Nesezdané soužití probíhá téměř vždy v podmínkách umělé nekonfliktnosti. Uvažování, že jsme spolu proto, abychom se poznali a správně si vybrali celoživotního partnera, nutně vede k vybírání a tedy i ke střídání partnerů. Opakované soužití „spotřebovává“ psychickou energii, která…

Poklad archanděla Michaela

…novou hru geocaching – česky běžně geokešink. Geocaching je hra Jedná se o turistickou, navigační a trochu i internetovou hru původem z USA. Jejímu vzniku napomohlo politické rozhodnutí vlády Spojených států amerických vypnout chybu uměle přidávanou do signálu GPS pro civilní využití. Do té doby byl vojenský navigační systém pro běžného uživatele jen drahou hračkou s přesností kolem padesáti metrů. V noci z 1. na 2. května 2000 se přesnost GPS…

Cesta k základům lidské plodnosti

Jedinečný kurz směřující k pochopení základů lidské plodnosti ukazuje cestu jak správně vymezit plodné a neplodné dny a nenechat si ničit zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým oplodněním. Kurz pomáhá nepodlehnout tlaku reprodukčního a antikoncepčního průmyslu. V Centru naděje a pomoci (CENAP) vyučují symptotermální metodu (STM PPR), kterou vypracovala německá Pracovní skupina PPR (Malteser Arbeitsgruppe NFP) spolu s podněty dr. Widhalmové z rakouského Institutu pro…

Láska vidí ještě neotevřené dary

…slibu na tisícinu vteřiny zahlédnou, jako klíčovou dírkou, krátkým zábleskem, jak vidí člověka Bůh, jak ho vidí stále, tak se na chviličku dívají jeden na druhého jako jedinou existující duši ve vesmíru. Bůh nikoli jako přísný soudce, nýbrž jako umělec, který se dívá, užasle, na své nejlepší dílo, které se opravdu povedlo, s nadšením, jako by ještě sám nevěřil, že se mu to takto zdařilo. Láska odkrývá něco, co ještě neexistuje, co teprve jen může být Viktor Emanuel Frankl tomu…

Na rozcestí a další tipy na filmy

uměleckých…

Óda na manželství

…stojí a jste ochotni platit tuto cenu. Buďte pochváleni vy, kdo máte odvahu nestát na místě, ale usilujete o tvořivé a vynalézavé přiblížení druhému, byť byste si sami přáli, aby se druhý jako první přiblížil vám. Uděláte první krok, což je jedna z nejtěžších věcí ve vesmíru. Buďte pochváleni za umělecké dílo manželství, které ocení patrně jen několik blízkých, ale které vnáší světlo do temnot naší doby pro nás všechny. Autor: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol

Program pro manžele v těžkostech

…Řekla jste, že vám to hodně dalo i pro váš partnerský život. Mohla byste to konkretizovat? Důležité bylo, že jsme mohli odejít z běžného provozu, od dětí, být v pěkném prostředí, kde o nás bylo postaráno. Program měl i umělecký rozměr, byl tam třeba koncert, výlet či taneční večer. Díky praktickým cvičením jsem třeba lépe procítila to, co Karel prožívá, více mu porozuměla. Nebo i z jeho strany jsem vnímala blízkost a naladění vůči tomu, co mě již dlouho…

Proč se zamilováváme do určitých lidí?

…očekávání a podobnou interpretaci událostí. Jen pro představu autor popisuje 25 příběhů lásky – příběhy asymetrické (učitel, žák, oběť, ovládání, policejní příběh), příběhy předmětné (scifi, sběratelský, umělecký, domovní příběh, uzdravení, náboženský, herní), koordinační příběhy (cestovatelský, šití a pletení, zahradnický, obchodnický, závislosti), příběhy vyprávěcí (pohádkový, historický, vědecký, kuchařský), příběhy žánrové (válečný, divadelní, humorný, s tajemstvím).…

Jak dlouho trvají líbánky?

…kterou nechal Pán v Káně galilejské služebníky přinést do hodovní síně, v lásku nadpřirozenou, tedy vodu proměněnou ve víno Kristovou mocí, nelze mluvit o dovršeném křesťanském manželství. Manželství roste ze všedního dne Manželství není jen uměleckým dílem citů, cituplnosti, je z těla a krve, vyrůstá ze skutečnosti. Neslouží jen k rozmnožování. Je totálním společenstvím muže a ženy – nejen tak, jak jsou dnes, ale jak budou navěky. Je nejen společenstvím muže…