Novotný, A.

  • Manžel, manželka, manželství (článek) Bible klade instituci manželství do samého ráje hned vedle soboty jako nejstarší ustanovení Boží. Není tedy manželství důsledkem lidského hříchu, nýbrž nejstarším Božím řádem. Bůh-Stvořitel je ustanovitelem, ochráncem a posvětitelem manželského života [Gn 2,21-42].
  • Svatba v dobách biblických (článek) V dobách biblických byla svatba doprovázena ustálenými obřady, jejichž stopy můžeme vyčísti z některých biblických míst. Byla čistě rodinnou záležitostí, spojenou snad s přísahou ženichovou, jíž byla manželská smlouva potvrzena [Ez 16,8; Mal 2,14, sr. Tobiáš 7,12-16].
  • Ženich, nevěsta (článek) Tak jako nevěsta, i ženich se ke svatbě slavnostně přistrojil a ozdobil;

Sekce: Autorský rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému