Povoláním prarodičů je střežit kořeny

19.7.2021

Povoláním prarodičů je střežit kořeny Světový den prarodičů se bude slavit každou čtvrtou neděli v červenci, kolem svátku sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie. Poprvé to bude letos 25. července. Papež František slova babička a dědeček vnímá v širším významu, podle běžného latinskoamerického úzu je vztahuje nejen na prarodiče, ale i na lidi pokročilého věku obecně.

Podnětem k vyhlášení světového dne prarodičů se stala pandemie, která dopadla nejtvrdším způsobem právě na staré lidi. „I tehdy, když se všechno zdá být temné, jako v měsících pandemie, Pán nám nepřestává posílat anděly, aby nás těšili v naší osamělosti a opakovali nám: Já jsem s tebou po všechny dny. Říká to tobě, říká to mně, nám všem. (…) Někdy budou mít tvář našich vnoučat, jindy příbuzných, dlouholetých přátel nebo těch, které jsme poznali právě v této těžké chvíli. V tomto čase jsme se naučili chápat, jak důležité jsou pro každého z nás návštěvy a objetí. Velmi mne rmoutí skutečnost, že na některých místech ještě nejsou možné!” řekl papež František v poselství ke Světovému dni prarodičů.

Moto „Já jsem s vámi po všecky dny“  (Mt 28, 20 má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat.

A co je podle papeže úkolem prarodičů a všech lidí pokročilého věku? „Střežit kořeny, předávat víru mladým a pečovat o nejmenší.“

Hlas dědečků a babiček je cenný, neboť chválí Boha a uchovávají kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů.

Sny, paměť a modlitba

Sny, paměť a modlitba představují trojici pilířů, na kterých stojí obnova společnosti.

Sny odkazují na spojenectví mezi mladými a starými. „Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“

Paměť na doby minulé je druhým pilířem. K povinnostem starších patří svědčit o zkušenosti, kterou prošli. Papež František vybízí ke vzpomínkám na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru. Bez základů dům nikdy nepostavíš a v základech života je paměť."

Třetím pilířem je modlitba starých lidí, která představuje vzácný zdroj – je jako plíce, které světu nesmějí chybět. 

Více www.cirkev.cz, plné znění poselství papeže Františka ke dni prarodičů

Štítky: děti, paměť, prarodiče, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi | Texty papeže Františka   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články