Děti, nejcennější dar manželství (FC 14)

27.8.2008

Podle Božího plánu je manželství základem pro větší společenství, pro rodinu. Manželství jako instituce a manželská láska jsou určeny na plození a výchovu dětí a v tom je jejich naplnění (srov. GS 50).

Ve své nejhlubší skutečnosti je láska v podstatě dar. A když vede manželská láska manžele k vzájemnému "poznání" a dělá je "jedním tělem" (srov. Gn 2,24), nenaplňuje se pouze ve společenství dvou, ale uschopňuje je k největšímu možnému darování, k darování života nové lidské osobě, přičemž se stávají Božími spolupracovníky. Když se manželé navzájem sobě darují, vydávají ze sebe novou skutečnost – dítě, živý obraz své lásky, trvalé znamení svého manželského společenství, živou a nerozlučnou jednotu svého otcovství a mateřství.

Jako rodiče dostávají manželé od Boha dar nové odpovědnosti. Jejich rodičovská láska je povolána, aby byla pro děti viditelným znamením lásky samotného Boha, "od kterého má původ veškeré otcovství na nebi i na zemi (srov. Ef 3,15).

Avšak nesmíme zapomínat, že manželský život neztrácí svou cenu ani tehdy, když není možné zplození nového života. Tělesná neplodnost může být manželům podnětem k jiným důležitým službám lidskému životu, jako je adoptování, různé formy výchovné činnosti, pomoc jiným rodinám, chudým nebo tělesně či duševně postiženým dětem.


JAN PAVEL II. Familiaris consortio (FC): Apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě z 22. listopadu 1981. Praha: Zvon, 1992, odst. 14. ISBN 80-7113-067-2. Plný text dokumentu.

Autor: Jan Pavel II.  |  Štítky: děti, dokumenty - církevní, Familiaris consortio, plodnost, sexualita  
Sekce: Familiaris consortio | Plodnost   |   Tisk   |   Poslat článek známému