Verbum Domini o manželství

4.8.2011

85. Synod cítil nutnost zdůraznit rovněž vztah mezi Božím slovem, manželstvím a křesťanskou rodinou. Právě „hlásáním Božího slova odhaluje církev křesťanské rodině její pravou totožnost, to, čím podle Pánova plánu je a má být".

 Proto ať se nikdy neztrácí ze zřetele, že Boží slovo stojí u počátku manželství (srov. Gn 2,24) a že sám Ježíš chtěl manželství zahrnout mezi instituce svého království (srov. Mt 19,4-8), když to, co bylo na počátku vepsáno do lidské přirozenosti, povýšil na svátost. „Při slavení této svátosti vyslovují muž a žena prorocké slovo vzájemného sebedarování, toho, že jsou 'jedním tělem', znamením tajemství jednoty Krista a církve (srov. Ef 5,31-32)." Věrnost Božímu slovu vede také ke konstatování, že tato instituce je dnes v mnoha ohledech vystavena útokům běžné mentality. Tváří v tvář rozšířenému citovému zmatku a vzmáhajícím se způsobům myšlení, které banalizují lidské tělo i pohlavní odlišnost, Boží slovo znovu potvrzuje původní dobrotu člověka, stvořeného jako muž a žena a povolaného k věrné, vzájemné a plodné lásce.


BENEDIKT XVI. Verbum Domini: posynodní apoštolsk exhortace o Božím slově v životě a poslání církve. Kostelní Vydří 2011, odst. 85, ISBN 978-80-7195-271-8. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: bible, dokumenty - církevní, jednota, manželství, Verbum domini  
Sekce: Manželství a Bible | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému