Lidská osoba: její velikost i ubohost

22.9.2009

27. Hovoří se běžně o „velikosti i ubohosti" lidské osoby zároveň. Ve Starém zákoně se tyto dva termíny jako charakteristika stavu člověka nevyskytují, ale vyskytují se tam odpovídající výrazy:

V prvních třech kapitolách Geneze jsou muž a žena na jedné straně „stvořeni k Božímu obrazu" (Gn 1,27), na druhé straně jsou „vyhnáni ze zahrady Edenu" (Gn 3,24), protože neuposlechli Božího slova. Tyto kapitoly udávají směr četbě celé Bible. Každý je pozván, aby tam rozpoznal podstatné rysy své situace i pozadí celých dějin spásy.

Stvořeni k Božímu obrazu: této charakteristiky, stvrzené dávno před povoláním Abraháma a vyvolením Izraele, se užívá o mužích a ženách všech dob a všech míst (Gn 1 ,26-27; Gn 5,1; Mdr 2,23; Sir 17,3. Stejná myšlenka se objevuje i v Žl 8,5-7, ovšem vyjádřená jinými slovy.), a připisuje se jim tak nejvyšší důstojnost. Tento výraz může mít svůj původ v královské ideologii národů, které obklopovaly Izrael, zvláště Egypta, kde byl farao považován za živý obraz boha, pověřený spravováním a obnovováním vesmíru. Bible však z této metafory učinila jednu ze základních kategorií pro definování celé lidské osoby. Boží slova: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby; ať vládnou nad..." (Gn 1,26), ukazují lidské bytosti jako Boží tvory, jejichž úkolem je vládnout zemi, kterou Bůh stvořil a zalidnil. Jakožto Boží obrazy a spolupracovníci Stvořitele se lidé stávají adresáty jeho slova a jsou vyzváni, aby ho poslouchali (Gn 2,15-17).

Současně je vidět, že lidské osoby existují jako muži a ženy a jejich úkolem je sloužit životu. V tvrzení: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu" (Gn 1,27), je různost pohlaví postavena souběžně s podobností vůči Bohu.

Rozmnožování lidstva je mimoto v těsné spojitosti s úkolem vládnout zemi, jak ukazuje Boží požehnání dané prvnímu lidskému páru: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji; vládněte nad..." (Gn 1,28). Podobnost Bohu, společenství muže a ženy a vláda nad světem jsou tedy navzájem úzce spjaté.


Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli . Kostelní Vydří 2004, odst. 27, ISBN 80-7192-900-X. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

 

Štítky: bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, plodnost  
Sekce: Manželství a Bible | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému