Nový způsob askeze pro současný svět

21.7.2008

Nový způsob askeze pro současný svět Po období odmítání tradičních forem askeze ve jménu dobra věcí a lidské přirozenosti se dnes velké téma askeze, prožívané novým způsobem, vrací. Jak by měla vypadat askeze současného křesťana?

Zvláště dnes je nezbytná askeze, která obnáší naslouchání a přijetí druhého jako nejzákladnější projev lásky. Askeze lásky a disponibility, která je více než kdy jindy nezbytná v době, v níž jsme všichni vázáni svým „drahocenným časem. D. Bonhoeffer říkával výstižně: „První službu poskytujeme druhému tehdy, když mu nasloucháme. Jako láska k Bohu začíná nasloucháním jeho slovu, láska k bližnímu začíná tehdy, když se mu začneme učit naslouchat (…) Kdo se brzy nenaučí naslouchat bratru, nebude schopen naslouchat ani Bohu. Také před Bohem to bude stále on, kdo bude mluvit (…) Kdo se domnívá, že jeho čas je příliš drahocenný, než aby ho věnoval naslouchání svému bližnímu, nenajde si ve skutečnosti nikdy čas pro Boha ani pro bratra. Vždy bude mít čas pouze pro sebe, svá vlastní slova, své vlastní plány.“  Tento typ askeze znamená vyvlastnění toho, co je nám dnes nejdražší, našeho času. Je to askeze zdarma-dané lásky.


Podle CEVERA, J. C.  Etapy a pedagogika svatosti: Cesta manželské spirituality pro naši dobu. In BONETTI, R. (ed.) LA RECIPROCITA UOMO-DONNA. Roma: Citta Nuova, 2001, s. 305-328. Překlad Jan Poříz.

Autor: Cevera, J.C.  |  Štítky: čas, naslouchání, přijetí, spiritualita  
Sekce: Manželská spiritualita   |   Tisk   |   Poslat článek známému