Našli jsme navždy jeden druhého

27.7.2017

Našli jsme navždy jeden druhého Manželé, ale i snoubenci se mohou na poutním místě v Rokoli projít jedinečnou cestou v přírodě – podobnou jako bývají křížové cesty – která je zaměřena na manželství. Myšlenka Cesty manželů pochází od maďarských schönstattských rodin. Pro zajímavost uvádíme celý text prvního zastavení.

Polož si mě na srdce jako pečeť... Pís 8,6

Dokud jsme jeden druhého ještě nenašli, hledali jsme s velkou touhou chybějící polovinu svého Já v druhých lidech. Možná to byla hrbolatá cesta, na které jsme se dostali i do slepých uliček; ale poučili jsme se z chyb a zklamání a stali jsme se zralejšími.

V době našeho přátelství jsme poznávali svého partnera v různých situacích. Naše první „slepá“ láska postupně prohlédla: „Miluji nefalšovanou záři tvé ctnosti, miluji zatmění slunce tvých chyb.“ (Petőfi)

Hledali jsme Boží vůli, ptali jsme se: „Je můj partner skutečně ten, pro kterého mě ON stvořil?“

Ještě dnes si živě vzpomínáme na chvíli, kdy jsme se rozhodli, že spolu zůstaneme navždy. Naše srdce byla naplněná radostí, protože tento milovaný skvělý člověk opětoval moji lásku. V této radosti jsme si navzájem řekli: „Miluji Tě, jsem Tvůj, jsem Tvá.“

Naše Ano v kostele před Bohem a před lidmi bylo definitivní Ano k tomuto rozhodnutí. 

Nitky našich životů jsme spojili v jednu nit. Toto „spojení“, tento svazek musí mnoho vydržet. Náš život se změnil. Už nežijeme sami sobě. Tím, že jsme se otevřeli jeden pro druhého, vznikla mezi námi jednota, jež staví na vzájemné důvěře: „Počítám s Tebou – Ty můžeš počítat se mnou.“

V průběhu let jsme se navzájem „obrousili“. Stále víc nitek nás spojuje. Navzájem se doplňujeme. Usilujeme o to, co nás spojuje ve všech sférách naší osobnosti – duchovní, duševní a fyzické. Jsme schopní rozpoznat myšlenky a pochybnosti druhého, hledáme společně odpovědi na otázky života. Touhy a city druhého jsou pro nás důležité. V manželské oddanosti se darujeme cele sobě navzájem.

Čím víc nitek nás navzájem spojuje, tím pevnější je náš vztah. Naše Já a Ty se můžou stát jedním v té míře, v jaké je ON – který nás stvořil jednoho pro druhého – uprostřed nás.

Připomeňme si, jak jsme se navzájem našli…

 

Zdroj: Cesta manželů v Rokoli, texty ke všem patnácti zastavením jsou ke stažení na http://www.schoenstatt.cz/drupal7/content/brozura-k-ceste-manzelu

Štítky: hodnota manželství, jednota, vážná známost, věrnost  
Sekce: Manželská spiritualita | Jednota | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články