Muž a žena - rovnost v důstojnosti

25.7.2008

146. Mužství a ženství odlišuje dvě individua stejné důstojnosti. Ta však neznamená strnulou stejnost, protože ženské specifikum je odlišné od specifika mužského. Tato odlišnost v rovnosti je obohacující a nezbytná pro harmonické soužití lidí.

„Podmínkou pro uznání místa, které ženě v církvi a ve společnosti náleží, je pečlivé a hluboké zkoumání antropologických základů ženství a mužství. Jím musí být upřesněna osobní identita ženy v jejím vztahu rozdílnosti a komplementárnosti k muži, a to nejen pokud jde o role, které má mít, a o úkoly, které má plnit, ale také, a to ještě více, pokud jde o strukturu a charakteristiku její osobnosti.“ (ChL 50)

147. Žena je doplněním muže, stejně jako muž je doplněním ženy. Muž a žena se tedy vzájemně doplňují, a to nejen z fyzického a psychického hlediska, ale také ontologicky. Jedině díky dualitě mužství a ženství se plně realizuje lidství. Je to „jednota dvou“(srov. MD 11) čili vztahová „dvojjedinost“, která každému umožňuje, aby prožíval meziosobní vzájemný vztah jako dar, jenž je zároveň posláním. „Této jednotě dvou je Bohem svěřeno nejen plození a rodinný život, ale také utváření dějin.“ „Žena je pomocnicí pro muže stejně jako muž je pomocník pro ženu!“ V jejich setkání se uskutečňuje jednotící (unitární) koncepce lidské osoby, která se zakládá nikoli na logice sobectví a prosazování sebe, nýbrž na logice lásky a solidarity.


Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří, 2008. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, muž, slib, úcta, žena  
Sekce: Kompendium sociální .. | Jednota | Úcta | Antropologie manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému