Stvořeni k Božímu obrazu

3.10.2008

Mnohá společenství ve Spojených státech se nyní účastní nové diskuse o významu slova „manželství“, přičemž řeší otázku, mělo-li by se pokládat za pouhý svazek mezi mužem a ženou.

Jakožto představitelé našich vyznání, my ortodoxní rabíni spolu s místními vedoucími a představiteli Katolické biskupské konference Spojených států, chceme potvrdit naši společnou odpovědnost k ustanovení Všemohoucího Boha, který stvořil muže a ženu k svému obrazu (Gn 1,26-27) tak, aby spolu žili jako muž a žena, jako věrní a sobě rovní (Gn 2,21-24), plodili děti (Gn 1,28) a vytvářeli společnost.

Nyní čelíme požadavku, aby spojení jedinců stejného pohlaví bylo pokládáno za manželství. Obhájci tohoto názoru argumentují tím, že jiný přístup by vedl k diskriminaci homosexuálů. Uznáváme, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti lidské přirozenosti a mají právo na to, aby tato lidská důstojnost byla chráněna. To však neospravedlňuje vytváření nové definice pojmu, jehož tradiční význam má kritickou důležitost pro podporu základního zájmu společnosti.

Boží plán pokračování lidského života, jak je zřejmé z přirozeného řádu stejně jako z Bible (Gn 1-3), jasně spoléhá na svazek muže a ženy, nejprve jako manžela a manželky a pak jako rodičů. Jedinečný cíl manželství, jímž je reprodukce a vytváření rodin, existuje v protikladu ke svazkům stejného pohlaví, které nemohou stejným způsobem participovat na této životně důležité funkci. I když jiní volají po právu  vytvářet soukromé vztahy mezi osobami stejného pohlaví, které napodobují manželství, legální klasifikace takovýchto vztahů jako manželství oslabuje zvláštní postavení manželství mezi mužem a ženou. A protože budoucnost každé společnosti závisí na její schopnosti se reprodukovat podle přirozeného řádu a zajistit výchovu mladých lidí ve stabilním prostředí, je povinností státu chránit tradiční postavení manželství a rodiny pro dobro společnosti.

I když jiní mají svobodu s námi nesouhlasit, my doufáme že i ti, kdo stojí mimo naše společné náboženské tradice, poznají, že mluvíme na základě pravdy o samotné lidské přirozenosti, jež je v souladu s rozumem a morálním životem. Současně vyzýváme naše místní náboženská společenství, aby pečlivě uvážila dlouho udržované židovské a křesťanské tradice o podstatě manželství budovaného na závazku muže a ženy, toužících vytvořit rodinu, a tak přispěla k obecnému dobru lidstva.

Fabian Schonfeld, rabín Young Israel Synagogue, Kew Gardens Hills, New York,
William Murphy, biskup diecéze Rockville Centre
a členové Rady Katolické biskupské konference Spojených států,
Ortodoxního svazu a Rady rabínů Ameriky.


Pracovní překlad Prohlášení ortodoxních židů a katolíků přeložil Otto Musil.

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, muž, stvoření, žena  
Sekce: Antropologie manželství | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému