Muž a žena

25.7.2008

36. Stránky první knihy Písma svatého, na nichž se popisuje stvoření muže a ženy k Božímu obrazu a podobě (srov. Gn 1,26–27), obsahují základní nauku týkající se totožnosti a povolání lidské osoby.

Je nám zde řečeno: že stvoření muže a ženy je svobodným a láskyplným činem Božím; že muž a žena představují jakožto svobodné a inteligencí obdařené bytosti stvořené ty Boha; že jedině ve vztahu s ním mohou odhalit a realizovat autentický a plný význam svého osobního i společenského života; že právě svou vzájemností, ve které se doplňují jsou obrazem trojiční lásky ve stvořeném vesmíru; že jim, kteří jsou vrcholem stvoření, Stvořitel svěřuje úlohu uspořádat podle jeho záměru stvořenou přírodu (srov. Gn 1,28).

37. Kniha Genesis nám předkládá některé základní body křesťanské antropologie: nezcizitelnou důstojnost lidské osoby, která má svůj kořen a svou záruku ve stvořitelském záměru Božím; konstitutivní sociální povahu lidské bytosti, která má svůj prototyp v původním vztahu mezi mužem a ženou, jejichž „spojením vzniká první forma osobního společenství“ (GS 12); význam lidského jednání ve světě, které je vázáno na objevování a respektování přirozeného zákona, jejž Bůh vtiskl do stvořeného vesmíru, aby v něm lidstvo přebývalo a střežilo jej podle jeho záměru. Toto pojetí lidské osoby, společnosti a dějin je zakořeněno v Bohu a je osvětleno prostřednictvím uskutečnění Božího záměru spásy.


Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří, 2008. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

 
Sekce: Kompendium sociální .. | Antropologie manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému