Manželství za vlády hříchu

7.8.2008

1606. Každý člověk zakouší zlo kolem sebe i v sobě samém. Tato zkušenost se projevuje i ve vztazích mezi mužem a ženou. Odedávna bylo jejich spojení ohrožováno nesvorností, vládychtivostí, nevěrností, žárlivostí a spory, jež mohou dojít až k nenávisti a rozchodu. Tento nepořádek se může projevovat více či méně ostře a může být více či méně překonáván, podle kultur, dob a jednotlivců, ale zdá se, že má všeobecný ráz.

1607. Podle víry tento nepořádek, který s bolestí zjišťujeme, nevyplývá z přirozenosti muže nebo ženy, ani z povahy jejich vztahů, nýbrž z hříchu. První hřích, přerušení styků s Bohem, má jako první důsledek zlom v původním společenství muže a ženy. Jejich vztahy jsou pokřiveny vzájemnými obžalobami (srov. Gn 3,12); jejich vzájemná přitažlivost, vlastní dar Stvořitele (srov. Gn 2,22), mění ve vztahy vlády a chtivosti (srov. Gn 3,16b); úchvatné povolání muže a ženy, byli plodní a množili se a aby si podmanili zemi (srov. Gn 1,28), je zatíženo porodními obtížemi a pracovními námahami (srov. Gn 3,16-19).

1608. Nicméně řád stvoření zůstává, i když byl těžce narušen. Aby se hříchu mohly uzdravit, muž i žena mají zapotřebí pomoci milosti, ou jim Bůh ve svém nekonečném milosrdenství nikdy neodepřel (srov. Gn 3,21). Bez této pomoci muž a žena nemohou dosáhnout spojení svých životů, které je Bůh stvořil „od počátku".


Katechismus katolické církve (KKC). Kostelní Vydří 2002. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství. Hypertextové vyhledávání na www.katechismus.cz.

 

Štítky: bible, dokumenty - církevní, hřích, Katechismus, manželství, milosrdenství, stvoření  
Sekce: Katechismus | Manželství a Bible   |   Tisk   |   Poslat článek známému