5. Plodnost a přirozené plánování rodičovství

5.9.2013

ÚVOD

Toto téma je obvykle probíráno párem vyučujícím PPR, ale vedoucí kurzu mohou uplatnit určité návrhy, aby zajistili co největší užitek kurzu pro zasnoubené páry. Tento nástin je vodítkem jak pro vedoucí kurzu, tak i pro přednášející z řad hostů.

Doufáme, že v předcházející kapitole o sexualitě páry poznaly, že pravá sexualita je duchovní, tělesná a intelektuální, jakož i tvůrčí a emocionální. Nyní je třeba, abychom jim pomohli porozumět, ohodnotit a respektovat jejich plodnost a použili toho k dosažení rovnováhy v jejich sexuálním životě.

Při katolickém nebo křesťanském kurzu přípravy na manželství předkládáme v úplnosti učení církve o odpovědném rodičovství a plánování rodiny. Většina mladých párů vůbec o PPR neslyšela a pokud slyšela, domnívá se, že je to stará metoda kalendářních rytmů. Je třeba tyto mýty rozptýlit a ujistit je o jeho účinnosti a hodnotě v jejich manželství. Záměrem tohoto pohovoru není tuto metodu naučit. Je nezbytná individuální instrukce, protože účinnost závisí na tom, jak správně páry této metodě rozumějí a užívají ji.

OBSAH

I. Metoda a její účinnost

1. Co to je?
Metoda, která párům zajišťuje prostředky ke svobodné a láskyplné spolupráci na plánování svých rodin při použití znalosti přirozených fází jejich plodnosti a neplodnosti, aby dosáhly nebo se vyhnuly těhotenství. PPR není antikoncepční. Je to opravdové plánování rodiny, neboť párům dovoluje časově rozmístit jejich děti tím, že si naplánují svá těhotenství. Metoda je zdravotně bezpečná, snadná k naučení, nenákladná, morálně přijatelná a vede k odpovědnosti obou partnerů.

2. Pozadí PPR
Něco o výzkumu, který vedl k objevení metod: biologická fakta, statistiky. Rozlište přirozené metody od metody kalendářních rytmů.Vysvětlete, že existují dvě metody: symptotermální a ovulační (prezentující pár pohovoří o té, kterou zná a používá).

3. Účinnost
Podle Světové zdravotnické organizace je metoda účinná z více než 98% (stejně účinná jako pilulka) při patřičném poučení a správném používání. Srovnejte její účinnost s méně účinnými antikoncepčními metodami.

II. Porozumění plodnosti
Většina mladých párů věří, že vědí všechno, co potřebují o své plodnosti a pohlavním styku. Pár prezentující PPR může vysvětlit více o fyzických a psychologických aspektech, které zvýší pochopení hodnoty a důležitosti tohoto daru pro růst jejich vztahu.

III. Morálně přijatelné
(Bude probráno podrobněji v 6. tématu Odpovědné rodičovství, pokud není pár prezentující PPR schopen a ochoten o tom mluvit.)
Navažte na učení církve o odpovědném rodičovství. Proč jsou přirozené metody a antikoncepční metody odlišné? Jaké hodnoty jsou respektovány při přirozené metodě, které nejsou respektovány při metodách antikoncepčních?

IV. Svědectví prezentujícího páru
Proč používají PPR, jeho význam v jejich životě. (Pokud dříve používali antikoncepční metodu plánování rodiny a jsou ochotni o tom diskutovat, mohli by se tady o tom zmínit.) Co pro ně znamená jejich plodnost. Jak to pomohlo jejich komunikaci v manželství a prohloubilo jejich lásku a vzájemné porozumění. Jak to učinilo oba odpovědné za plánování jejich rodiny. Promluvte o jejich zkušenosti se zdrženlivostí a o hodnotě, jakou má v jejich manželství. Buďte přístupní k otázkám mladých párů.

PŘÍSTUP

Protože toto téma obvykle probírá hostující instruktorský pár (pokud vedoucí pár přímo PPR nevyučuje), patří mu téměř celý večer.

Vedoucí pár by měl přednést podpůrný úvod. Propojit večer s dalšími tématy kurzu (sexualita, odpovědné rodičovství). Mohl by předem uložit párům nějakou četbu, která s tématem souvisí. Dejte jasně najevo, že na této besedě se metoda nebude vyučovat.

I. Hostující instruktoři

Udělají pohodu mezi mladými páry tím, že se představí a stručně vysvětlí, proč chtějí mluvit o PPR. Na začátku večera mohou rozdat dotazník pro jednotlivce. Otázky mohou být třeba: Diskutoval pár o tom, jak chtějí plánovat své děti? Jakou metodou? Proč právě touto? (Toto je pro soukromé použití).

Mohli by začít se stručnou historií PPR, jeho účinností. Potom se zabývat mužskou a ženskou plodností se zdůrazněním aspektu daru. Velmi stručné vysvětlení tabulek, symbolů atd. Dbejte, aby nedošlo k informačnímu přetížení u obou těchto bodů. Srovnávejte přirozené a nepřirozené (umělé) metody. (Je možné se zmínit o morálním aspektu, ale bude to probráno podrobněji v Odpovědném rodičovství.) Oba, manžel i manželka by měli diskutovat o období zdrženlivosti. Diskutujte o pozitivních účincích v jejich vztahu:

- přijetí společné odpovědnosti,
- respektování plodnosti toho druhého,
- komunikace,
- příležitost pro růst lásky.

Mohou použít video k rozšíření svědectví.

II. Čas pro otazníky

Často jsou slyšet otázky: Jaký je rozdíl mezi vyhýbáním se plodnému období a používáním antikoncepčních prostředků? Jak se člověk vypořádá se zdrženlivostí? Stojí to za tu námahu? Je to opravdu účinné?

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému