2. vatikánský koncil

2. vatikánský koncil se pokusil odpoutat se od juristického a biologistického hlediska na manželství, když je charakterizoval jako úmluvu a účast na lásce Ježíšově k církvi a vyzdvihl lásku manželů jako manželské dobro vedle plození dětí.

RAHNER, K.; VORGRIMLER, H. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996, s.165. ISBN 80-7113-088-5.

Zde zveřejněné odstavce: GS 12, GS 47, GS 48, GS 49, GS 50, GS 51, AA 11, LG 11, LG 35, SC78.

Manželství v textech 2. vatikánského koncilu

V souvislosti s připomínkou 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu (11.10.1962) a probíhajícím celocírkevním Rokem víry (11.10.2012 - 24.11.2013) pokládáme za vhodné ukázat, jak koncil přispěl ke změně chápání manželství v katolické církvi.
více

Štítky: Druhý vatikánský koncil, manželství, osobní společenství   Sekce: 2. vatikánský koncil   (23.11.2012)

Člověk je stvořen k Božímu obrazu (GS 12)

Věřící i nevěřící jednomyslně soudí, že všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení.
více

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, muž, žena   Sekce: 2. vatikánský koncil, Antropologie manželství, Manželství a Bible   (8.8.2008)

Manželství a rodina v dnešním světě (GS 47)

Šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti těsně souvisí s dobrým stavem manželského a rodinného společenství. Křesťané spolu se všemi, kteří si váží tohoto společenství, upřímně vítají různé formy pomoci, kterými se dnes podporuje a v životě pěstuje toto společenství lásky a jimiž se pomáhá manželům a rodičům v jejich vznešeném úkolu. Doufají, že to přinese ještě lepší výsledky, a snaží se k tomu přispět.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, hodnota manželství, manželství, obtíže v manželství   Sekce: 2. vatikánský koncil   (15.7.2008)

Svatost manželské rodiny (GS 48)

Důvěrné společenství života a manželské lásky, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi, se uskutečňují manželskou smlouvou neboli neodvolatelným osobním souhlasem.
více

Štítky: Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, jednota, láska, slib, svátost manželství   Sekce: 2. vatikánský koncil, Jednota, Láska   (15.7.2008)

Manželská láska (GS 49)

Boží slovo mnohokrát vybízí snoubence a manžele, aby živili a rozvíjeli své zasnoubení čistou láskou a své manželství nerozdělenou láskou (srov. Gn 2,22-24; Př 5,18-20; 31,10-31; Tob 8,4-8; Pís 1,1-3; 2,16; 2,16; 4,16-5,1; 7,8-11; 1 Kor 7,3-6; Ef 5,25-33). I v naší době si mnozí lidé váží lásky mezi manželem a manželkou, projevované různými způsoby v souladu s dobrými mravy různých národů a dob.
více

Štítky: Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, láska, manželé, sexualita, snoubenci   Sekce: 2. vatikánský koncil, Láska   (15.7.2008)

Manželství a jeho plodnost (GS 50)

Manželství a manželská láska jsou zaměřeny svou povahou k plození a výchově potomstva. Děti jsou jistě nejvzácnější dar manželství a svým rodičům přinášejí velmi mnoho dobrého.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, manželství, odpovědnost, plodnost, sexualita   Sekce: 2. vatikánský koncil, Plodnost   (15.7.2008)

Soulad mezi manželskou láskou a úctou k lidskému životu (GS 51)

Koncil ví, že některé životní podmínky dnes často manželům brání v harmonickém manželském životě a že se manželé mohou octnout v okolnostech, kdy se alespoň dočasně nemůže zvětšovat počet dětí a jen s obtížemi se přitom dá zachovat věrná láska a plné životní společenství. Kde je však intimní manželský život přerušen, tam může být nezřídka ohrožena věrnost a poškozeno dobro dětí: tehdy se dostává do nebezpečí výchova dětí i odvaha mít další.
více

Štítky: Boží zákony, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, odpovědnost, plodnost, sexualita   Sekce: 2. vatikánský koncil, Plodnost   (15.7.2008)

O manželství slovy dalších dokumentů

Krátké citáty z Apostolicam actuositatem – Dekret o apoštolátu laiků (AA), Lumen gentium – Věroučná kostituce o církvi (LG) a Sacrosanctum concilium – Konstituce o posvátné liturgii (SC).
více

Štítky: Apostolicam actuositatem, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Lumen gentium, manželství, Sacrosanctum concilium, svátost   Sekce: 2. vatikánský koncil   (15.7.2008)