PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Manželská společenství

Pojem "společenství" není v životě církve nový, je ale v poslední době pojmem značně frekventovaným. Zkušenosti z postmoderní pluralitní společnosti (nikoli jen z církve!) ukazují, že sdružování lidí s podobnými zájmy, názory nebo cíli je i v době vypjatého individualismu spíš přirozené než umělé a dále, že sdružování je nutné, má-li jedinec v anonymním davu obstát se svými profilovanými postoji nebo chce-li uskutečnit nějaké své plány. Aleš Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti.
Rádi bychom vytvořili inspiromat nápadů a zkušeností pro společenství manželů, aby jejich setkávání mělo charakter jak hluboce lidský, tak také duchovní.

Na Zelený čtvrtek slavíme Paschu

Na Zelený čtvrtek slavíme Paschu

Kromě barvení vajíček, pečení „beránků“ případně „jidášů“ a pomlázky se Velikonoce slaví hlavně v kostele. Myšlenka vytvořit také pro dobu velikonoční pěkný rituál stála u zrodu společné oslavy Poslední večeře. Svoji zkušenost posíláme dál, můžete ji využít v manželském společenství ale i pro slavení v rodině.
více

Štítky: společenství, Velikonoce, židovská tradice   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (29.3.2018)

Modlitba rodičů

Modlitba rodičů

Jak děti postupně dospívají, je potřeba mnohem víc mluvit o nich s Bohem, než s nimi o Bohu. Proto jsme se před lety domluvili, že se na úplný závěr setkání našeho manželského společenství budeme modlit za naše děti. Nejprve jsme se několik roků modlili Modlitbu rodičů, pak jsme ji prostřídali Rodičovským požehnáním a v současnosti se modlíme vlastní modlitbu za děti i za vnoučata.
více

Štítky: děti, modlitba, rodiče   Sekce: Manželská spiritualita, Manželská společenství, Rodina s dětmi, Zkušenosti a inspirace   (15.9.2017)

Sedminásobná rodinná dovolená

Sedminásobná rodinná dovolená

Naší prázdninovou tradicí se stala týdenní dovolená se společenstvím rodin. Doby, kdy s námi jezdilo všech jednadvacet dětí, už jsou nenávratně pryč. I když děti postupně ubývají, nejspíš zase začnou přibývat vnoučata...
více

Štítky: dovolená, rodina, společenství, zkušenosti   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (11.7.2016)

Chvála přátelství a kubbu

Chvála přátelství a kubbu

Pěstovat přátelské vztahy mezi rodinami vyžaduje úsilí a čas. Ten se však mnohonásobně zúročí, protože přátelé jsou pravým pokladem a bohatstvím. Díky nim jsme se například naučili pěknou společenskou hru a na vlastní kůži zažili první Mistrovství České republiky v kubbu.
více

Štítky: společenství, hra, manželé, čas   Sekce: Manželská společenství, Rodina s dětmi, Zkušenosti a inspirace   (16.6.2016)

Říkáme si Úterníci

Říkáme si Úterníci

Většina z nás zažila život ve společenství ještě v době totality, kdy jsme se jako studenti scházeli tajně, četli Písmo, modlili se a společně podnikali nejrůznější bohulibé aktivity. Když jsme se s manželem připravovali na manželství, salesián P. Josef Dolista nám kladl na srdce, že bychom neměli jako manželé zůstat sami.
více

Štítky: bible, manželé, společenství života   Sekce: Jak začít, Manželská společenství   (5.1.2016)

Poklad archanděla Michaela

Poklad archanděla Michaela

Cesty za pokladem po značkách s plněním nejrůznějších úkolů jsou oblíbenou hrou nejen na táboře, ale i na rodinné dovolené. Děti, kterým se nechce moc šlapat, rázem chytí druhý dech, když mají konkrétní cíl. Díky přátelům jsme objevili novou hru geocaching, a tak hledáme skrýše pomocí GPS navigace. Zatím nejhezčí byl určitě poklad z Jitravy.
více

  Sekce: Manželská společenství   (3.12.2015)

Máme brášku v Ugandě

Máme brášku v Ugandě

Přes všechny stesky na situaci v naší zemi musíme uznat, že máme všechno, co potřebujeme a ještě mnohem víc, žijeme v nadbytku. Cest, jak se podílet na pomoci těm, kteří to potřebují, je víc. Výbornou myšlenkou je projekt Adopce na dálku. Postřehy ze společenství rodin, které „adoptovalo“ chlapce v Ugandě vám projekt názorně přiblíží.
více

  Sekce: Manželská společenství   (1.11.2015)