PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Právo

Mezinárodní dokumenty o manželství

Uvádíme výběr článků z mezinárodních dokumentů o lidských právech a humanitárních otázkách po roce 1948, které zmiňují problematiku manželství.
více

Štítky: cizinci, dokumenty - mezinárodní, manželství, právo - občanské, právo - politické, svatba   Sekce: Právo   (21.10.2008)

Vztahy mezi manžely v Zákoně o rodině

Podle Zákona o rodině jsou manželé povinni žít spolu a být si věrni ...
více

Štítky: povinnost, právo, slib, věrnost, vztahy, Zákon o rodině   Sekce: Právo, Věrnost   (1.9.2008)

Manželství v Zákoně o rodině

Základní zákonnou normou, která upravuje manželství z pohledu občanského práva, je Zákon o rodině. Jeho první část nazvanou Manželství tvoří pět hlav: Vznik manželství, Neplatnost a neexistence manželství, Vztahy mezi manžely, Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého a Rozvod. V tomto článku vádíme vybrané odstavce z první hlavy Vznik manželství se zřetelem na církevní manželství:
více

Štítky: manželství - vznik, svatba - církevní, svatba - civilní, Zákon o rodině   Sekce: Právo   (30.7.2008)

Manželství podle Kodexu kanonického práva

Kán. 1055 - § 1. Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejniternější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplozeni a výchovu děti, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.
více

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kodex kanonického práva, nerozlučitelnost, platnost, svátost manželství   Sekce: Další dokumenty církve, Právo   (15.7.2008)