PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Knihy

V následující tabulce naleznete informace ke knihám, se kterými jsme měli možnost se seznámit a zaujaly nás. Nejedná se tedy v žádném případě o "objektivní" seznam nejlepších knih o manželství, nýbrž o knihy, které vás mohou na cestě za dobrým manželstvím v něčem povzbudit, nasměrovat, ano i nakopnout.

Poslední aktualizace 12. 9. 2017

Rob PARSONS, Jak žít a přežít manželství
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2015

Kniha na stránkách nakladatelství

 

Josef MIXA, Manželství? Jen přes mou mrtvolu!
Turnov: přátelé P. Mixy 2015 

Kniha na stránkách distributora

 

Kolektiv autorů, Nový život v rodině
Brno: Brněnská tisková misie 2016

Kniha na stránkách nakladatelství

 

 

 

Pavla LOUCKÁ, Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ, Žena a muž v rodině
Praha: Vyšehrad 2014

Kniha na stránkách nakladatelství

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

 

Miloš SZABO, Manželství, to je také slib.
Brno: Cesta 2014.

Stránky knihy

O knize na stránkách Římskokatolické farnosti u kost. sv. Prokopa, Žižkov

Dr. Emerson Eggerichs, Láska a úcta.
Praha: Návrat domů 2012.

Kniha na stránkách nakladatelství

 

Guy GILBERT, Partnerství.
Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky.

Praha: Portál 2013.

Stránky knihy.

 

Sherif GIRGIS, Ryan T. ANDERSON, Robert P. GEORGE, Čo je to manželstvo.
Obhajoba sväzku muža a ženy.

Ivanka pri Dunaji: Kolégium Antona Neuwirta 2013.

Stránky knihy.

Stránky knihy v angličtině.

Kniha na stránkách slovenského nakladatelství.

Anotace.

Gary CHAPMAN, Pět jazyků lásky.
Praha: Návrat domů 2009 (2. vydání).

Ukázka na manzelstvi.cz: První jazyk lásky - slova ujištění.

Pět jazyků lásky - TEST.

Kniha na stránkách nakladatelství.

John a Stasi ELDREDGEOVI, Láska a boj, cesta ke spokojenému manželství.
Praha: Portál  2011.

Recenze Dana Drápala.

Recenze Hany Pinknerové.

Ukázka na manzelstvi.cz: Proč zůstat v manželství?

Kniha na stránkách nakladatelství.

 

Yves BOULVIN, Naplněný život - Abeceda partnerských vztahů.
Praha: Paulínky 2010.

Kniha na stránkách nakladatelství.

 Ukázka na manzelstvi.cz: Sdílet svůj duchovní život.

Další ukázky na vira.cz.

Stephen a Alex KENDRICK, Výzva lásky.
Praha: Návrat domů 2011.

Kniha vyšla k filmu "Fireproof" / "V jednom ohni" .

O knize na stránkách Římskokatolické farnosti Cheb.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Stormie OMARTIANOVÁ, Síla manželčiny modlitby.
Praha: Paulínky 2010.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Luis EVELY, Láska a manželství. Promluvy.
Ústí nad Orlicí: Grantis 2000.

Manželské okénko s Luisem Evelym.

Ukázka na vira.cz: Věrnost.

Další ukázka na vira.cz: Otcovství (a mateřství)

Kniha na stránkách nakladatelství.

Kevin T. KELLY, Rozvod a druhý sňatek. Tváří tvář výzvě.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Recenze prof. Hrdiny

Anselm GRÜN, Svátost manželství.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010.

Ukázka na manzelstvi.cz: Naše slabosti jako základ.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Denis SONET, Miláčku, netrap mě...
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010.

Ukázka na manzelstvi.cz: Nevím, co bych jí dal.

Další ukázka na manzelstvi.cz: Můj manžel už nechodí do kostela.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Petr ŠMOLKA, Muž a žena - návod k použití.
Praha: Portál  2009.

Ukázka na manzelstvi.cz: Malá futurologická vize.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Gary SMALLEY, Kdyby jen muž věděl... co žena prožívá.
Praha: Návrat domů 2009.

Ukázka na manzelstvi.cz: Kdybych jen znal potřeby mé ženy!.

Další ukázka na manzelstvi.cz: Řekni, kde ty city jsou ....

Kniha na stránkách nakladatelství.

Aleš OPATRNY, Příprava na manželství.
Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském 1994, 1997.

Kniha na vira.cz.

Kniha na stránkách Pastoračního střediska.

Tomáš NOVÁK, Manželské a rodinné poradenství.
Praha: Grada 2006.

Ukázka na manzelstvi.cz: Manželství je ... .

Kniha na stránkách Google Books.

Walter KASPER, Teologie křesťanského manželství.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1997.

Ukázka na manzelstvi.cz: Věrnost v lásce.

Kniha na stránkách nakladatelství.

Svatební obřady (druhé vydání).
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007.

Ukázky na manzelstvi.cz: Svatební obřady.

Kniha na stránkách nakladatelství.

COMMUNIO, mezinárodní katolická revue,
3-4/2010: „SVÁTOST MANŽELSTVÍ“.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010.

Publikace na stránkách nakladatelství.

COMMUNIO, mezinárodní katolická revue,
4/2006: „BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA ... JAKO MUŽE A ŽENU“.
Svitavy: Trinitas 2006.

Publikace na stránkách nakladatelství.