PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

zásnuby

  • Manželství se nedá vyzkoušet (článek) „Mám se syna nebo dcery, kteří žijí s partnerem, zeptat, kdy bude svatba?" Tuto otázku si dnes klade stále více rodičů. Tak to prostě je: většina mladých párů dnes začíná společný život tím, že spolu žijí beze svatby. Těch, kdo plují odvážně proti proudu, chtějí své manželství vybudovat na pevných základech a nenechají se svým okolím ovlivnit, opravdu není mnoho.
  • Čtení při zásnubách 1 (článek) Jan 15,9-12 Zůstaňte v mé lásce.
  • Čtení při zásnubách 2 (článek) 1 Kor 13,4-13 Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá.
  • Čtení při zásnubách 3 (článek) Oz 2,21-26 Zasnoubím se s tebou navěky.
  • Čtení při zásnubách 4 (článek) Flp 2,1-5 Budete stejně smýšlet.
  • Čtení při zásnubách 5 (článek) Responsoriální žalm Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.
  • Na cestě přípravy k manželství (článek) Každá známost mezi mužem a ženou prochází vývojem od prvního zalíbení až po manželství. Důležitou etapou ve vztahu je vážná známost, která těsně předchází manželství.
  • Žehnání při zásnubách (článek) Křesťanské zásnuby jsou pro obě rodiny význačnou událostí, a proto je vhodné slavit je určitým obřadem a společnou modlitbou. Tím se snoubencům vyprošuje Boží požehnání, aby ve svůj čas zdárně završili to, co nyní začínají.
  • Co byste měli stihnout před svatbou (článek) Zasnoubení je „přátelství, které se rozhodlo“, píše Karel D. Skočovský ve své knížce Zasnoubení čas milosti. Mimo jiné zde uvádí sedm věcí, které je dobré stihnout před svatbou.
  • Vybraná biblická čtení při zásnubách (článek) Křesťanské zásnuby jsou pro snoubence význačnou událostí, je proto vhodné slavit je určitým obřadem. Součástíi obřadu žehnání při zásnubách je i bohoslužba slova s četbou jednoho úryvku z Písma svatého, popř. s responsoriálním žalmem.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému