PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Zákon o rodině

  • Manželství v Zákoně o rodině (článek) Základní zákonnou normou, která upravuje manželství z pohledu občanského práva, je Zákon o rodině. Jeho první část nazvanou Manželství tvoří pět hlav: Vznik manželství, Neplatnost a neexistence manželství, Vztahy mezi manžely, Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého a Rozvod. V tomto článku vádíme vybrané odstavce z první hlavy Vznik manželství se zřetelem na církevní manželství:
  • Vztahy mezi manžely v Zákoně o rodině (článek) Podle Zákona o rodině jsou manželé povinni žít spolu a být si věrni ...

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému