Smíšené manželství

Manželství s nevěřícím partnerem, které klape

Manželství s nevěřícím partnerem, které klape

Kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš spolu rozmlouvají o manželské problematice na základě starých a dobře známých příběhů. Cílem bylo překlenout rozdílnost kultury a postavit biblické postavy do dnešního světa. Páté manželství je v Bibli hodnoceno velmi kriticky. Achab si nikdy neměl brát sidonskou princeznu Jezabel. Neviděl a nechtěl vidět, co negativního přinese do jeho života. Pro něj bylo toto spojení výhrou, ne tak už pro starozákonní církev.
více

Štítky: Achab a Jezabel, bible, manželství - smíšené, víra, zátěžové situace   Sekce: Manželství a Bible, Povzbuzení, Smíšené manželství   (5.9.2008)

Smíšená manželství a rozdíly kultu

1633. V mnoha zemích dochází hodně často ke smíšeným manželstvím (mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem). To vyžaduje mimořádnou pozornost manželů i pastýřů. Případ manželství s rozdílností kultu (mezi katolíkem a nepokřtěným) vyžaduje ještě větší opatrnost.
více

Štítky: dispens, dokumenty - církevní, Katechismus, manželství - smíšené, nevěřící, víra   Sekce: Katechismus, Smíšené manželství   (7.8.2008)

K uzavření manželství mezi katolíkem a pokřtěným v jiné církvi

136. Členové jiných církví nebo církevních společenství mohou být při uzavření manželství v katolické církvi svědky. Katolíci též mohou být svědky při uzavření manželství v jiných církvích či církevních společenstvích.
více

Štítky: dispens, dokumenty - církevní, manželský slib, manželství - smíšené, obřad, pokřtěný v jiné církvi, právo, svatba   Sekce: Další dokumenty církve, Smíšené manželství   (25.7.2008)

Smíšená manželství (FC 78)

Rostoucí počet manželství mezi katolíky a jinými křesťany, jakož i mezi katolíky a nepokřtěnými, vyžaduje rovněž zvláštní pastorační péči podle předepsaných směrnic a návodů, které jsou obsaženy v posledních dokumentech Svatého stolce a biskupských konferencí, aby mohly být konkrétně uplatňovány v různých místních podmínkách.
více

Štítky: děti, dokumenty - církevní, Familiaris consortio, křest, manželství - smíšené, pastorace, víra   Sekce: Familiaris consortio, Smíšené manželství   (20.6.2008)