Přirozené manželství

Proč se chcete rozvést?

Proč se chcete rozvést?

Mladí manželé se vydali za rabínem pro svolení k rozvodu. (Křesťané chodí za knězem jedině kvůli sňatku, ale v judaismu se chodí za rabínem i kvůli rozvodu.) Ohromený rabín odpověděl: „Vždyť jsem vás oddával teprve před rokem a tehdy jste se mi zdáli velice zamilovaní. Proč se chcete rozvést?“
více

Štítky: kompromis, manželství - přirozené, židovská tradice   Sekce: Krize v manželství, Přirozené manželství   (27.2.2020)

Důvody ke svatbě

Důvody ke svatbě

Nejčastějším argumentem těch, kteří spolu žijí nesezdaní, bývá – nepotřebujeme papír na naši lásku. Přesto i v dnešní době mnozí zakoušejí, že manželství posouvá vztah dál. Pokusili jsme se shromáždit důvody ke svatbě, některé zazněly v rámci kurzu společné přípravy na manželství, jiné z úst snoubenců před svatbou.
více

Štítky: láska, manželská smlouva, rodina, zdraví   Sekce: Čas známosti, Povzbuzení, Přirozené manželství, Svatba   (1.5.2019)

Proč se někteří lidé berou?

Proč se někteří lidé berou?

Společná práce přivedla rodinné terapeuty Ludmilu Trapkovou a Vladislava Chválu ke svatbě. Propojují zkušenosti psycholožky a lékaře, manželky a manžela, matky a otce, babičky a dědečka. Z jejich rozhovoru s Pavlou Louckou, který vyšel knižně pod názvem Muž a žena v rodině, vybíráme odpovědi týkající se svatby.
více

Štítky: muž, rodina, svatba, závazek, žena   Sekce: Čas známosti, Povzbuzení, Přirozené manželství   (17.1.2019)

Co je manželství?

Co je manželství?

Manželství se sice uzavírá svobodnou lidskou úmluvou, ale je to víc než smlouva. Smlouva je výpočet, jde tu o měřitelné veličiny, o službu a protislužbu, o zajištění jednoho před druhým a o vyloučení rizika; každý tu hledá svůj prospěch.
více

Štítky: manželství - přirozené, úmluva, vydanost   Sekce: Podstata manželství, Přirozené manželství   (8.2.2010)

Manželství jako věc společnosti

Manželství jako věc společnosti

Když se dva lidé takto rozhodli jeden pro druhého, vzniklo něco nového, jsou spolu spojeni, budou mít společný osud. Ne nadarmo se proto manželství uzavírá před veřejností a je jí potvrzováno. Ať se uzavření manželství jakkoli týká obou partnerů, dotýká se také společnosti, v dětech dokonce zasahuje až do budoucích generací, a proto není ponecháno libovůli manželů.
více

Štítky: děti, manželství - přirozené, řád, společnost   Sekce: Přirozené manželství   (8.2.2010)

Manželství v řádu stvoření

Manželství v řádu stvoření

1603. „Důvěrné společenství života a manželské lásky, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi, se uskutečňují manželskou smlouvou ... Sám Bůh je původcem manželství" (GS 48). Povolání k manželství je vepsáno do samé přirozenosti muže a ženy, jak vyšli z rukou Stvořitele. Manželství není čistě lidské zřízení, přes všechny změny, kterými prošlo během staletí, v různých kulturách, sociálních strukturách a v duchovních postojích. Tyto rozmanitosti nesmějí dát zapomenout na společné a trvalé rysy. I když důstojnost tohoto zřízení (instituce) nevysvítá všude se stejnou jasností (srov. GS 47), existuje ve všech kulturách určitý smysl pro velikost manželského spojení, protože „šťastný život člověka i lidské a křesťanské ...
více

Štítky: Boží obraz, dokumenty - církevní, Katechismus, manželství - přirozené, řád, stvoření   Sekce: Přirozené manželství   (7.8.2008)

Manželství

Manželství

215. Rodina má svůj základ ve svobodné vůli páru spojit se manželským svazkem a respektovat přitom význam i hodnotu vlastní této instituci, která nezávisí na člověku, nýbrž na samotném Bohu.
více

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, manželství - přirozené, nerozlučitelnost, plodnost, věrnost   Sekce: Kompendium sociální .., Přirozené manželství   (25.7.2008)

Manželství nepokřtěných

Manželství nepokřtěných

Manželství nepokřtěných mají křesťané v úctě.
více

Štítky: Boží obraz, manželství - přirozené, povzbuzení, věrnost   Sekce: Povzbuzení, Přirozené manželství   (25.7.2008)

Stručně o manželství

Stručně o manželství

MANŽELSTVÍ v sociologickém pojetí: pevné soužití osob různého pohlaví s proměnnou strukturou. Katolické pojetí: právoplatné spojení muže a ženy k trvalému tělesnému a duchovnímu společenství.
více

Štítky: bible, manželství - přirozené, právo, slovníky - hesla, svátost manželství, učení církve   Sekce: Manželství a Bible, Podstata manželství, Přirozené manželství   (23.7.2008)