PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Svátostné manželství

Samozřejmě, že to nefunguje jako nějaký kouzelný lektvar, svátost manželství není pojištění proti rozvodům, všichni známe křesťany, kteří se rozvádějí. Skrze víru však víme, že i když my Boha opustíme, Bůh nikdy neopustí manžele, s nimiž uzavřel smlouvu. Bůh je věrný, nikdy nebere své slovo zpět. Tato jistota ať je nám oporou v obtížích. (Hugues Dollié)

Žena je pro muže příslibem, který ona sama nemůže splnit. A v tom je její milost.
Muž je pro ženu příslibem, který on sám nemůže splnit. A v tom je jeho milost.

Svátost manželství

219. Původní lidskou skutečnost manželství prožívají pokřtění díky Kristovu ustanovení v nadpřirozené svátostné formě, která je znamením i nástrojem milosti.
více

Štítky: církev, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, křest, láska v manželství, smlouva, svátost   Sekce: Kompendium sociální .., Svátostné manželství   (25.7.2008)

O manželství slovy dalších dokumentů

Krátké citáty z Apostolicam actuositatem – Dekret o apoštolátu laiků (AA), Lumen gentium – Věroučná kostituce o církvi (LG) a Sacrosanctum concilium – Konstituce o posvátné liturgii (SC).
více

Štítky: Apostolicam actuositatem, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Lumen gentium, manželství, Sacrosanctum concilium, svátost   Sekce: 2. vatikánský koncil, Svátostné manželství   (15.7.2008)