PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Plodnost

"Plodnost manželství znamená dávat nový život dítěti i být užitečný druhým lidem." Důkladnou biblickou analýzu této problematiky naleznete v článcích Jindřicha Šrajera

Plodnost v kontextu starozákonního manželství
a Význam plodnosti v manželství Nového zákona

Manželství a jeho plodnost (GS 50)

Manželství a manželská láska jsou zaměřeny svou povahou k plození a výchově potomstva. Děti jsou jistě nejvzácnější dar manželství a svým rodičům přinášejí velmi mnoho dobrého.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, manželství, odpovědnost, plodnost, sexualita   Sekce: 2. vatikánský koncil, Plodnost   (15.7.2008)

Soulad mezi manželskou láskou a úctou k lidskému životu (GS 51)

Koncil ví, že některé životní podmínky dnes často manželům brání v harmonickém manželském životě a že se manželé mohou octnout v okolnostech, kdy se alespoň dočasně nemůže zvětšovat počet dětí a jen s obtížemi se přitom dá zachovat věrná láska a plné životní společenství. Kde je však intimní manželský život přerušen, tam může být nezřídka ohrožena věrnost a poškozeno dobro dětí: tehdy se dostává do nebezpečí výchova dětí i odvaha mít další.
více

Štítky: Boží zákony, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, odpovědnost, plodnost, sexualita   Sekce: 2. vatikánský koncil, Plodnost   (15.7.2008)