PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Biblická čtení při svatbě

Čtení ze Starého zákona 1

Gn 1, 26 - 28. 31a Stvořil je jako muže a ženu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 2

Gn 2, 18 - 24 A budou jeden člověk.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 3

Gn 24, 48 - 51. 58 - 67 Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 4

Tob 7, 6 - 14 Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 5

Tob 8, 4b - 8 Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 6

Př 31,10 - 13.19 - 20.30 - 31 Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 7

Pís 2, 8 -10. 14. 16a; 8, 6 - 7a Silná jako smrt je láska.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 8

Sir 26, 1 - 4. 16 - 21 (řec. 1 - 4.13 -16) Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 9

Jer 31, 31 - 32a. 33 - 34a Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 1

Řím 8, 31b - 35. 37 - 39 Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 2

Řím 12, 1 - 2. 9 - 18 Přinášejte sami sebe v oběť živou a Bohu milou.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 3

Řím 15,1b - 3a. 5 - 7.13 Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)